1

uwaga

palmy w Polsce, zimowanie palmy phoenix

wstęp

Zanim przejdę do właściwego tematu tego działu, czyli zabezpieczania palm i innych roślin ciepłolubnych, chciałbym abyś zaznajomił się czytelniku z zagadnieniem stref USDA w kontekście upraw na terenie Polski. Tej kwestii poświęciłem artykuł „Strefy mitu”. Inną sprawą, którą warto rozważyć jest problem optymalnego podejścia do uprawy i wyboru najlepszych sadzonek palm do naszych ogrodów. Moje rozważania na ten temat zawarłem w artykule „Trachycarpus a sprawa polska”.

Jeśli sądzisz, że sadzenie palm w Polsce jest zachowaniem nieracjonalnym, to zapewniam Cię, że przy mniejszym lub większym wysiłku związanym z ochroną zimową palmy można w Polsce uprawiać. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać Cię, że ten cel jest jak jak najbardziej osiągalny. Wymaga to jednak połączenia prawdziwej pasji, gotowości do wykonywania, najprostszych chociażby, zabezpieczeń aktywnych oraz ponoszenia kosztów związanych z ochroną zimową.

Chociaż o niektórych gatunkach palm mówi się potocznie jako o „palmach mrozoodpornych”, to należy pamiętać, że nieuczciwi sprzedawcy windują mrozoodporność w celu maksymalizacji sprzedaży. Po drugie należy pamiętać, że podawana mrozoodporność najczęściej dotyczy mrozoodproności krótkotrwałej. Trzeba uzmysłowić sobie, że ważniejsza od mrozoodporności jest mrozotrwałość. Nie należy również bezkrytycznie podchodzić do informacji o uprawie roślin ciepłolubnych na kontynencie amerykańskim. Całość zagadnienia przedstawiłem w podlinkowanym wyżej artykule „Strefy mitu”. Średnie temperatury minimalne w okresie zimowym to tylko jedna ze składowych, o których należy pamiętać. Długość okresu wegetacyjnego i temperatury tegoż okresu również stanowią istotne czynniki warunkujące możliwość uprawy.

Ochrona pasywna

Najprostszą formą zabezpieczenia na zimę jest ochrona pasywna. Odradzam jednak taki sposób zabezpieczania palm. O wiele skuteczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie w osłonie małej palmy, choćby bardzo małego, zestawu lampek choinkowych. Nawet, przykładowo, 20 watowy zestaw znacznie zwiększa możliwość pomyślnego przezimowania palmy przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. O ile przezimowanie małej palmy może się udać przy zabezpieczeniu pasywnym to zdecydowanie obradzam stosowanie wyłącznie takiego zabezpieczenia w przypadku średnich i dużych palm. Nie ogrzewanie takiej palmy w czasie typowej, polskiej, zimy kończy się z reguły jej śmiercią lub nieomal całkowitą defoliacją. Jak już wspominałem defoliacja osłabia palmy. Kolejna zima bez ogrzewania dla takiej palmy to nieomal pewna śmierć. Z przedstawionaych wyżej powodów sposób na zabezpieczenia pasywne przedstawię wyłącznie dla małych palm.

Proste techniki ochrony aktywnej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zaawansowane techniki ochrony

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.