Projekt Phoenix

wstęp

Projekt PHEONIX jest przedsięwzięciem mającym na celu zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie konstrukcji, której wydajność byłaby wystarczająca do przezimowania w gruncie palmy phoenix canariensis. Dlaczego zdecydowałem się na przeprowadzenie testów z tak wrażliwą palmą? W zasadzie zdecydował trochę przypadek. Początkowo bardzo chciałem przeprowadzić próbę z butią eriospatha. Niestety nie udało mi się kupić testowej rośliny o interesującej mnie wysokości (około 70-80 cm). Miałem jednak pod ręką dwa daktylowce kanaryjskie. Obie palmy miałem już od paru lat. Nie były to rośliny wydelikacone. Okres od wiosny do jesieni spędzały w ogrodzie, zimy w nieogrzewanym pomieszczeniu o temperaturze 1°C - 5°C. Mając do wyboru przeprowadzenie testów z daktylowcem lub zmarnowanie okazji do empirycznego sprawdzenia moich koncepcji ochrony zimowej w sezonie 2010/2011, postanowiłem spróbować z palmą z gatunku phoenix. Trzeba przyznać, że to bardzo duże wyzwanie. Mimo, że regularnie śledzę polskie fora palmowe, nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, aby komukolwiek udało się tę palmę przezimować w gruncie. Od czasu do czasu zaglądałem również na fora niemieckie. Poza jednym przypadkiem wyniki naszych zachodnich sąsiadów również nie były zachęcające. Miałem jednak sporo czasu, aby temat gruntownie przemyśleć analizując przyczyny niepowodzeń innych, czerpiąc inspirację z wielu źródeł oraz korzystając z własnej wiedzy i wyobraźni.

Strona Projektu PHOENIX stanowi integralną cześć serwisu palmywpolsce.pl.

palmy w Polsce

charakterystyka domku

Wykonaną przeze mnie konstrukcję można scharakteryzować krótko w poniższych punktach:

 • wymiary zewnętrzne: długość oraz szerokość 2.1 m, wysokość 1.95 m (przód), 2.15 m (tył);
 • wymiary wewnętrzne: długość oraz szerokość 1.9 m, wysokość 1.93 m (przód), 2.13 m (tył);
 • dolna cześć: styropian 10 cm pokryty od zewnątrz poliwęglanem komorowym 6 mm;
 • górna cześć: styropian 6 cm pokryty od zewnątrz potrójną warstwą folii pęcherzykowej;
 • dach: poliwęglan komorowy 10 mm docieplony potrójną warstwą folii pęcherzykowej;
 • ogrzewanie: podstawowy kabel grzejny 260 W oraz dodatkowy kabel grzejny 370 W;
 • wentylacja: wentylator wlotowy, wylotowy, termowentylator do podgrzewania zasysanego powietrza;
 • sterowanie: ogrzewanie termostatycznie, wentylacja czasowo;
 • dwa czujniki radiowe do monitoringu temperatury wewnętrznej;
 • montaż oraz demontaż odbywa się bez korzystania z narzędzi;
 • domek jest w pełni przenośny, żaden z elementów nie jest mocowany na stałe do podłoża.

testowe rosliny

Testowe rośliny: daktylowiec kanaryjski oraz oleander (po lewej stronie)

gotowy domek

Gotowy domek w zimowej szacie

panel sterowania domkiem

Panel sterowania domkiem

teoria

Moja konstrukcja istniała początkowo tylko jako idea. Przez cały sezon 2010 dopracowywałem w myślach najdrobniejsze szczegóły budowy domku. Postawiłem sobie cztery cele:

 • domek ma działać w miarę możliwości jak najbardziej autonomicznie, na zasadzie: załącz i zapomnij;
 • konstrukcja musi mieć na tyle dobre właściwości termoizolacyjne, aby rachunek za prąd mieścił się granicach przyzwoitości, tj. do około 80-100 zł za miesiąc w sezonie zimowym;
 • montaż oraz demontaż powinien być możliwy bez korzystania z jakichkolwiek narzędzi;
 • domek powinien być w pełni przenośny, żaden z elementów nie może być mocowany na stałe do podłoża.

Analizując błędy innych osób doszedłem do wniosku, że przyczyną niepowodzeń mogła być niedostateczna wymiana powietrza. W domkach najwyraźniej panowała za duża wilgoć, co okazywało się w konsekwencji zabójcze dla zabezpieczanych w ten sposób roślin. Postanowiłem zatem wyposażyć swoją konstrukcję w automatyczny system wentylacji. Na ten pomysł wpadłem po wizycie u swoich znajomych, którzy wybudowali sobie dom w technologii pasywnej. W takim domu całe powietrze może być wymieniane nawet co dwie godziny. Oczywiście z uwagi na astronomiczne koszty nie mogłem sobie pozwolić na instalację z pompą ciepła i rekuperatorem. Wykonany przeze mnie układ wentylacji jest jednak pewnym, dość prymitywnym, naśladownictwem rozwiązania zastosowanego w domach pasywnych. Składa się z rury pobierającej powietrze z zewnątrz, wentylatora zasysającego, rury wylotowej, wentylatora wylotowego, termowentylatora oraz programatora czasowego, który steruje pracą całego układu. W tym miejscu pojawił się pierwszy problem, który należało rozwiązać teoretycznie. Chodziło mianowicie o czas pracy układu. Z jednej strony powinien być wystarczający, aby wymienić większą część powietrza, z drugiej strony powinien być jak najkrótszy z uwagi na koszty użycia termowentylatora zastosowanego do podgrzewania powietrza pobieranego z zewnątrz. Wbrew pozorom nie był to problem zupełnie trywialny. Aby obliczyć czas pracy układu należało scałkować objętość po czasie. Trzeba było przy tym uwzględnić kubaturę domku oraz wydajność zastosowanych wentylatorów. Na szczęście zadanie to można dość łatwo rozwiązać numerycznie, w arkuszu kalkulacyjnym. Nie wnikając w szczegóły obliczeń, 90% powietrza jest wymieniane po około siedmiu minutach. Dalsza wentylacja jest już mało efektywna. Wartość funkcji opisującej problem do wielkości będącej kubaturą dąży asymptotycznie w nieskończoności. Dalsze obliczenia teoretyczne były niezbędne aby obliczyć moc konieczną do podgrzewania pobieranego powietrza. Wynikało z nich, że termowentylator nastawiony na 1000 W (czyli połowę mocy) będzie wystarczający do tego celu i pozwoli na wymianę powietrza przy temperaturze zewnętrznej do -10 stopni. Oprócz samej wentylacji, dodatkowo uwzględniłem podłogę z grubej folii, której zadaniem miało być ograniczanie parowania od gruntu i nie dopuszczanie tym samym do wzrostu wilgotności powietrza.

Kolejnym problemem, z którym przyszło mi się zmierzyć, było oszacowanie mocy kabli grzejnych potrzebnych do zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz domku. Musiałbym wziąć pod uwagę właściwości różnych materiałów użytych do zbudowania konstrukcji, swobodną wentylację poprzez wlot i wylot powietrza, oszacować i uwzględnić straty wynikające z nieszczelności. Uznałem, że rozwiązanie teoretyczne tego zagadnienia jest po pierwsze bardzo trudne, po drugie i tak może być obarczone sporym błędem. Dysponując jednak danymi empirycznymi z sezonu zimowego 2009/2010, które uzyskałem testując o wiele prostszą konstrukcję, zadowoliłem się aproksymacją tych właśnie danych. Z obliczeń wynikało, że minimalna moc kabli powinna wynosić około 560 W. Postanowiłem zastosować dwa kable grzejne. Podstawowy o mocy 260 W oraz dodatkowy o mocy 370 W. Pierwszy z kabli miał służyć jako podstawowe źródło ciepła. Drugi przewidziany został jako źródło dodatkowe, włączane doraźnie, w razie potrzeby tj. wystąpienia dużego mrozu. Ponieważ pracą przewodów grzejnych miał sterować termostat, to możliwość niewielkiego przewymiarowania (łączna moc moich kabli to 630 W) nie stanowiłaby żadnego problemu.

Jednym z założeń była możliwość montażu domku bez użycia narzędzi oraz łatwego złożenia i rozłożenia na mniejsze elementy, które można łatwo przechowywać. W tym celu zaprojektowałem konstrukcję składającą się z niżej wymienionych elementów:

 • cztery belki (kantówki drewniane od płotu panelowego) zamocowane na ciężkich bloczkach betonowych, dzięki czemu można je ustawić w dowolnym miejscu na równym podłożu, do tych belek montuje się pozostałe części składowe;
 • trzy ściany styropianowe o wymiarach 2 m x 1 m, jedna ściana o wymiarach 1,5 m x 1 m oraz drzwi o wymiarach 0,5 m x 1 m, ściany zbudowane są z płyt styropianowych 10 cm przykręconych do płyt poliwęglanowych 6 mm i montowane są do belek gwintami M6 oraz nierdzewnymi motylkami;
 • dach zbudowany z drewnianego szkieletu, krytego od góry trzema warstwami folii pęcherzykowej oraz poliwęglanem komorowym 10 mm, dach montowany jest do belek na wsuwki;
 • cztery ściany styropianowe o grubości 6 cm, które ustawiane są na dolnych ścianach;
 • okno z poliwęglanu komorowego 10 mm o wymiarach 2 m x 1 m, mocowane do belek gwintem M6, skierowane na południe;
 • trzy sztuki osłon wykonanych z pojedynczej warstwy agrowłókniny oraz potrójnej warstwy folii pęcherzykowej, agrowłóknina oraz folia zamocowane są do drewnianej listewki montowanej na wsuwki do kantówek dachowych.

empiria

Ponieważ do zagadnienia podszedłem w sposób ściśle naukowy, byłem bardzo ciekawy czy obliczenia teoretyczne okażą się poprawne. Z przeprowadzonych do tej pory obserwacji wynika, iż przy włączonym jedynie podstawowym kablu grzejnym o mocy 260 W mogę uzyskać temperaturę wyższą od temperatury zewnętrznej o około 10 stopni. Wartość jest o około 3 stopnie niższa w przypadku silnego wiatru. W zależności od siły wiatru i stopnia schłodzenia gruntu dodatkowy kabel grzejny o mocy 370 W włączałem przy temperaturze zewnętrznej od -6°C do -10°C. W przypadku przewidywanego, długotrwałego, ochłodzenia do -10°C i mniej dodatkowy kabel grzejny należy bezwzględnie włączyć. Empiria wykazuje, że domek ma dobre właściwości termoizolacyjne. Odnotowałem, że przy nagłym ochłodzeniu, temperatura wewnątrz obniża się na tyle wolno, że jest wystarczająco dużo czasu na włączenie dodatkowego kabla grzejnego. W pierwszym przypadku wartość temperatury zewnętrznej wynosiła -17.2°C, w drugim -9.6°C. Wartość temperatury w domku wynosiła odpowiednio 2.6°C i 4.8°C. Podczas trwającego kilkanście godzin mrozu na poziomie -15°C temperatura w domku była bez problemu termostatowana w granicach 5°C - 6°C (przy pracujących dwóch kablach grzejnych). Jak do tej pory absolutne minimum temperatury zewnętrznej to -18.2°C, największa odnotowana różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą w domku, to około 23°C. Mając na względzie dotychczasową pracę domku wydaje się, iż nawet w przypadku temperatury. zew. -20°C i niższej, kable grzejne będą wystarczające aby utrzymać wewnątrz dodatnią temperaturę. Gdyby jednak ta moc okazała się za mała, to na czas trwania ekstremalnie dużych mrozów można wyłączyć system wentylacji a termowentylatora użyć jako podgrzewacza.

Automatyczny system wentylacji zapewnia dobową wymianę 90% powietrza (wentylatory włączają się na siedem minut o godzinie 13:00). Z dotychczas przeprowadzonych obserwacji wynika, iż w przypadku podgrzewania termowentylatorem zasysanego powietrza, jego wymiana nawet przy temperaturze -8°C nie powoduje obniżenia temperatury wewnątrz domku. Na system wentylacji składają się dwa wentylatory przemysłowe zasilane prądem zmiennym o napięciu 220 V, termowentylator oraz rury kanalizacyjne o średnicy 110 mm (zasysająca - na dole, wylotowa - przekątnej, na górze).

Okno z poliwęglanu komorowego 10 mm o wymiarach 2 m x 1 m zamontowane na południowej ścianie domku sprawia, że w przypadku słonecznej pogody konstrukcja zachowuje się jak szklarnia. Rolę podgrzewacza przejmuje wtedy słońce a termostat wyłącza kable grzejne. W zależności od temperatury zewnętrznej i czasu trwania nasłonecznienia, temperatura wewnątrz podnosi się o wartość od 2°C do nawet 12°C.

Równie istotną sprawą jest energochłonność domku. W celu zmierzenia jej poboru zamontowałem przelotowy licznik energii. Jeśli temperatura jest na tyle wysoka, że termostat nie włącza kabla grzejnego, to opłaty wynoszą około 10-40 groszy dziennie w zależności od tego na ile czasu włączają się wentylatory. W pierwszym tygodniu grudnia, podczas względnie niskich temperatur, opłata za tygodniowe zużycie prądu wyniosła około 22 zł. Pozwala to przypuszczać, że średni, miesięczny koszt eksploatacji domku w sezonie zimowym będzie kształtował się średnio na poziomie kilkudziesięciu złotych (przy termostacie ustawionym na 6°C). Rachunek za cały mroźny grudzień wyniósł 105 zł.

w ślady iPhone

Każdy szanujący się producent stara się ulepszać swój produkt, tak aby dostosować go do wymagań odbiorców. Ja jestem w tej szczególnej sytuacji, że sam jestem producentem a zarazem jedynym użytkownikiem. Daje mi to możliwość pełnej personalizacji produktu oraz wprowadzanie dowolnych usprawnień i modyfikacji. W chwili gdy piszę te słowa, domek ma za sobą chrzest bojowy w postaci mroźnego grudnia anno domini 2010. Chociaż z samej konstrukcji oraz sposobu jej działania jestem bardzo zadowolony, to już mam kilka pomysłów na innowacje, które wprowadzę dopiero w przyszłym roku. Dwie z nich są rzeczami, których już nie zdążyłem zaimplementować w roku bieżącym.

Jednym z takich drobnych ulepszeń będzie montaż na panelu sterowania niewielkiego higrometru, dzięki któremu będę mógł monitorować wartość wilgotności powietrza wewnątrz domku. Wystarczy jedynie wywiercić odpowiedni otwór oraz zamontować urządzenie.

higrometr

Higrometr

Druga rzecz, której nie zdążyłem zamontować przed nadejściem mrozów, to wentylator wewnętrzny na prąd stały o napięciu 12 V. Źródłem prądu dla niego jest zasilacz stabilizowany, mający możliwość płynnej regulacji napięcia wyjściowego. Wykonany przez mnie zasilacz oparty jest na solidnym transformatorze, polskiej produkcji. Układ będzie miał za zadanie wymuszać wewnętrzną cyrkulację powietrza, co przyczyni się do zmniejszenia zbyt dużej, moim zdaniem, różnicy pomiędzy temperaturą powietrza przy gruncie oraz przy dachu. Potencjometr regulujący napięcie zasilacza podawane na wentylator, zostanie oczywiście wyciągnięty na panel sterowania.

zasilacz

Układ wewnętrznej cyrkulacji powietrza

W roku 2011 chcę posadzić do gruntu dużą palmę (około 1.8 m) z pierzastymi liśćmi. Roślina zostanie posadzona do styropianowej donicy (boksu) bez dna, o wymiarach 1 m x 1 m. W celu zapobiegania możliwości wystąpienia zjawiska suszy fizjologicznej na wiosnę, planuję podjąć poniższe kroki:

 • umieścić w donicy (zakopać w ziemi) kabel grzejny, jego rolą będzie podgrzanie gruntu, w którym będzie posadzona palma;
 • wkopać w donicę rurkę, do której będzie można wprowadzić przewodową sondę termometru, służącego do monitorowania temperatury gruntu;
 • być może sterowanie pracą tego kabla grzejnego powierzę termostatowi, jest to rzecz do rozważenia, choć wydaje się, że w przypadku tego akurat kabla sterowanie manualne powinno wystarczyć;

W celu podniesienia parametrów termoizolacyjnych domku, ściany zostaną najprawdopodobniej docieplone wełną mineralną, tj. za warstwą styropianu umieszczę dodatkowo warstwę wełny. Dzięki temu uda się obniżyć rachunki za prąd. Niewątpliwą zaletą będzie również ochrona styropianu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kwestią otwartą jest sposób przymocowania płatów wełny do ściany. Być może zastosuję dłuższe gwinty i je przykręcę. Inny pomysł, to przeprowadzenie linek przez kanaliki w poliwęglanie i przywiązanie płatów do ścian. Drugi ze sposobów wydaje się być sposobem prostszym, mniej pracochłonnym. Można mieć jedynie obawy czy taki sposób mocowania będzie wystarczająco solidny. Dlatego optymalnym sposobem może być połączenie obu metod, tj. „złapanie” płata wełny na dwa gwinty w celu uniemożliwienia jego przemieszczania się względem ściany oraz przywiązanie w celu właściwego przytwierdzenia.

Niewątpliwie największą wadą domku jest jego uzależnienie od prądu. Długotrwała awaria sieci w czasie mrozów, może spowodować nieodwracalne uszkodzenia ważnych tkanek chronionej rośliny (np. stożka wzrostu palmy) oraz w konsekwencji jej śmierć. Aby chociaż częściowo zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, przed przyszłoroczną zimą będę miał przygotowaną butlę turystyczną na propan-butan, wraz z dedykowanym promiennikiem zasilanym gazem.

Pomimo tego, że w zaprojektowanie oraz wykonanie domku kosztowało mnie mnóstwo pracy, uważam się za człowieka leniwego. Dlatego domek został zaprojektowany jako pracujący w sposób możliwie bezobsługowy. Nie zaprzątam sobie głowy wentylacją czy utrzymaniem temperatury na odpowiednim poziomie. Obsługa domku sprowadza się jedyne do monitorowania temperatury panującej wewnątrz, co dzięki umieszczeniu w nim dwóch czujników radiowych mogę robić z domu. W praktyce jest jednak coś, co muszę robić ręcznie. Przed spodziewanymi silnymi mrozami muszę włączyć drugi kabel grzejny. Można by to ominąć, podłączając go do drugiego (niezależnego) termostatu. Pracą podstawowego kabla grzejnego sterowałaby pierwszy termostat, ustawiony na utrzymywanie temperatury na poziomie 5 lub 6°C Drugi z termostatów, sterujący pracą drugiego kabla grzejnego byłby ustawiony na utrzymywanie temperatury odpowiednio na poziomie 3 lub 4°C Idea tego rozwiązania jest niezwykle prosta. Jeśli moc podstawowego kabla byłaby niewystarczająca i temperatura w osłonie spadłaby poniżej ustawionej na pierwszym termostacie, to drugi termostat załączyłby dodatkowy kabel grzejny. Jest to jednak opcja dla wyjątkowych leni. Włączenie czy wyłączenie dodatkowego kabla raz na jakiś czas nie jest wielką fatygą i raczej wątpię abym opisywane rozwiązanie wprowadził. Jest to jednak niewątpliwie rozwiązanie skuteczne. Jego wdrożenie pozwoliłoby na bardziej autonomiczną pracę domku.

cofnąć czas

A gdyby można było cofnąć czas? Co uważam dzisiaj za rozwiązanie średnio udane i patrząc na konstrukcję z dzisiejszej perspektywy mogłem zrobić inaczej, lepiej?

Za największe niedociągnięcie uważam sposób zaprojektowania panelu sterowania. Gniazdka zupełnie niepotrzebnie zostały wyciągnięte na panel. Wyjścia termostatu oraz programatora czasowego mogły być wyprowadzone na gniazdkach kablowych, wewnątrz domku. Dzięki temu zyskałbym sporo miejsca na panelu sterowania, który mógłby być znacznie mniejszy. Na stronie zewnętrznej wystarczyło zamontować małe włączniki poszczególnych urządzeń elektrycznych oraz termostat, programator czasowy i kontrolki.

Do ocieplenia ścian bocznych użyłem styropianu 10 cm. Jest to materiał, który ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Jego wadą jest natomiast podatność na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary ścian bocznych to 2 m x 1 m. Przy takich rozmiarach trzeba podczas montażu zachować ostrożność aby manewrując ścianami nie zrobić w styropianie dziury lub też nie uszkodzić go w inny sposób. Użycie wełny mineralnej, która ma równie dobre właściwości termoizolacyjne, pozwoliłoby wyeliminować powyższą wadę.

Przednia ściana domku jest nieco wyższa niż tylna. Daszek domku jest przez to lekko skośny, co jest oczywiście celowe. Dzięki temu śnieg, który spadł na daszek może łatwiej zsunąć się z niego podczas okresowych roztopów. Ponieważ jednak rura zasysająca powietrze znajduje się dolnej części przedniej strony domku, muszę okresowo odśnieżać niewielki fragment terenu aby nie doprowadzić do zasypania rury. Gdyby wyższa była przednia ścianka, to śnieg zsuwał by się na drugą stronę. Tym samym uwolniłoby mnie to od odgarniania zsuwającego się śniegu.

Ostatnią wadą jest według mnie, zachowanie się domku w czasie silnego wiatru. Pomimo ściągnięcia zasłon gumową linką, mocne podmuchy powodują ich podwiewanie, a co za tym idzie - straty ciepła. Można było temu zapobiec wykonując zasłony sięgające do ziemi. Wystarczyło na listwach zamocować dodatkowo kawałek grubej folii o szerokości 2 m. Obecnie planuję wykonanie specjalnego pasa z siatki plastikowej o szerokości 1 m. Będzie on opinał najbardziej wrażliwe na podmuchy miejsca. Będzie go można łatwo zapinać i odpinać. Jego zastosowanie powinno znacznie zwiększyć odporność domku na wiatr.

bujając w obłokach

Projektując i wykonując tego typu konstrukcję nie sposób choć przez chwilę nie pobujać w obłokach. Można mianowicie wyobrazić sobie sytuację, że finanse nie stanowią ograniczenia. Można wymyślić sobie domek idealny. Jak wyobrażałbym sobie coś takiego?

Jeśli chodzi o materiały, to domek mógłby mieć postać szklarni z podwójnymi ścianami, wykonanymi z płyt z poliwęglanu komorowego. Płyty byłyby przykręcane do szkieletu wykonanego z metalu nie ulegającego korozji. Dzięki temu elementy konstrukcji zajmowałyby mało miejsca po rozłożeniu, co ułatwiłoby ich przechowywanie.

Największe pole do popisu daje sposób nadzorowania pracy wentylacji, ogrzewania oraz wewnętrznej cyrkulacji powietrza. Można sobie wyobrazić urządzenie, które według zaawansowanego algorytmu steruje pracą wszystkich układów w domku. Obecnie skonstruowany „mózg” wentylatory włącza i wyłącza według nastawień programatora czasowego. Jest to marginalny problem zimą. Natomiast wiosną, kiedy słońce zaczyna mocniej przygrzewać, układ wentylacji wykorzystywany jest nie tylko do trwającej siedem minut wymiany powietrza ale również do kilkugodzinnej pracy ciągłej, tak aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz domku. Aktualnie niezbędne jest, w oparciu o dane temperaturowe z prognozy pogody, odpowiednie zaprogramowanie sterownika czasowego. To zadanie można zautomatyzować według przykładowej reguły: jeśli wartość temperatury wewnątrz domku jest większa niż 15 stopni i jeśli wartość temperatury wewnątrz domku jest wyższa niż wartość temperatury zewnętrznej wtedy włącz wentylator zasysający i wylotowy, ustaw obroty wentylatora wewnętrznej cyrkulacji powietrza na maksimum i włącz go. Zapisane w jakimś quasijęzyku programowania mogłoby to wyglądać następująco:

if (Twew. > 15°C AND Twew. > Tzew.) {

włącz wentylator zasysający;
włącz wentylator wylotowy;
Uwentylatora wew. cyrkulacji = 12 V;
włącz wentylator wewnętrznej cyrkulacji powietrza;

}

Układ sterujący mógłby również na przykład, w zależności od wartości temperatury zewnętrznej, sam decydować o użyciu (lub nie) termowentylatora w czasie codziennej, siedmiominutowej, wentylacji. Oczywiście napięcie podawane na termowentylator mogłoby być regulowane w taki sposób aby uzyskiwał on moc potrzebną do podgrzania powierza o wymaganą wartość.

Urządzenie można by wyposażyć w modem GSM. Dzięki temu możliwe byłoby stworzenie systemu raportowania o pracy układu przez SMS. Również za pomocą formatowanych w określony sposób SMS-ów można by było modyfikować parametry, sterujące pracą urządzenia. Gdyby wyposażyć układ w zasilanie awaryjne, to wspomniane już raportowanie mogłoby objąć również przypadek braku napięcia w sieci. Nic nie stałoby na przeszkodzie aby parametry pracy można było monitorować oraz modyfikować przez internet, w tym za pomocą aplikacji mobilnych w rodzaju Opera Mini czy Opera Mobile.

Pomysłów można mieć wiele. Przypuszczam, że zaprojektowanie oraz oprogramowanie takiego swoistego „komputera” byłoby związane z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych. Dla bardzo bogatego hobbysty to chyba wydatek do przyjęcia. Natomiast moja konstrukcja, choć znacznie prostsza, też sprawuje się bardzo dobrze. Wymaga jedynie od czasu do czasu drobnych interwencji. Pobujać w obłokach zawsze jednak można…

galeria

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć. Prezentowane zdjęcia pokazują kolejne etapy budowy konstrukcji, sposób montażu elementów oraz domek w działaniu.

dodaj komentarz

Drogi czytelniku, serdecznie zapraszam Cię do wyrażenia swojej opinii na temat projektu. Zachęcam Cię również do zadawania pytań. Na wszystkie na pewno odpowiem.


Biedny Miś -- 2011-01-10, 14:51:15

Jestem pełen podziwu dla wykonanych prac. Wydaje mi się,że z takim zabezpieczeniem bardzo wiele palm może przetrwać najbardziej sroga zimę.


Marcin D -- 2011-01-10, 14:52:29

Jestem pełen podziwu. Czekamy na dalsze wieści. Galeria bardzo fajna. Zobaczymy jak na wiosnę będzie. Życzę wytrwałości w prowadzeniu badań.


greg717 -- 2011-01-10, 16:22:48

Dziękuję za pochlebne komentarze. :-) Tak gwoli informacji, to wczoraj zaglądałem do środka. Zarówno daktylowiec jak i oleander mają się dobrze. Nie zauważyłem nic niepokojącego.

Jeśli zaś chodzi o badania, to muszę zainwestować w lepszą stację pogody. Taką, która ma możliwość współpracy z kilkoma czujkami bezprzewodowymi oraz możliwość zapisu danych i przetransferowania do komputera. Dzięki temu mógłbym zrobić wykres dobowych zmian temperatury. Na pewno ciekawe byłoby zestawienie na jednym wykresie danych dla temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej.


Marcin D. -- 2011-01-12, 09:34:21

Ja i Biedny Miś mamy Davis Vantage Pro2 6163. Wydatek jest ,ale sprzęt ekstra. Jest czujnik UV , promieniowania słonecznego, liczy ewapotranspiracje. Podaje także temperature odczuwalną (THSW). Jest to wskaźnik , który bierze pod uwage nie tylko prędkość wiatru i temperaturę ,ale także wilgotnosć powietrza oraz promieniowanie słoneczne. Osłona z czujnikiem temp i wilgotnosci jest wentylowana wiatraczkiem (tzw FARS), przez co stacja stojac w pełnym słońcu nie zawyża wskazań.

http://www.davisnet.com/weather/products/weather_product.asp?pnum=06163


greg717 -- 2011-01-13, 09:42:45

Ta stacja na pewno jest bardzo dobra. Jednak cena powyżej 3500 zł sprawia, że na pewno jej sobie (niestety) nie sprawię. Do moich celów potrzebuję trzy czujki zewnętrzne. Nie wiadomo czy można dokupić je osobno. Nawet jeśli tak, to z całą pewnością nie będą tanie. Myślę, że przy takiej cenie stacji, pojedyncza czujka może kosztować kilkaset złotych.

Ja myślałem o czymś takim:

http://allegro.pl/show_item.php?item=1381923828

Koszt dodatkowej czujki to 93 zł. W pamięci można przechowywać do 300 zapisów. Co myślisz o tej stacji?


Marcin D -- 2011-01-15, 17:43:28

http://stacjepogody.waw.pl/index.php

Zapraszam na forum. Może znajdziesz coś dla siebie. Ja nie specjalizuje się w tych modelach, ale inni na forum może Ci doradzą.

Kiedyś chciałem kupić TFA NEXUS. Bardzo mi się podobało w tej stacji ,że można dodawać za małe pieniądze dodatkowe czujniki. Fajnym "bajerem" jest automatyczne włączanie się podświetlenia ekranu (wbudowany czujnik zmierzchu). Zanim kupiłem Davisa miałem i mam nadal WS 3600. Stacja jest dobrej jakości. Temperatura idealnie pokrywa się z Davisem (oczywiście tylko wtedy gdy nie padają promienie słoneczne na czujnik WS). Gorzej jest z wilgotnością. Dziś na Davisie 99% a ws 91%. Poniżej 85% wskazania w miarę porównywalne.

Nie ma sensu chyba żebyś wydawał na stacje więcej jak 800zł. U Ciebie główną pasją są palmy a u mnie meteorologia. Palmy przy okazji:) Ty potrzebujesz czegoś co Ci pomoże w projekcie. Elektroniczne stacje pogody, nawet te tanie są stosunkowo dokładne jeżeli chodzi o temp. Problem leży natomiast w obudowie czujników temp., które są mało przewiewne w niektórych modelach i bardzo wolno reagują na zmiany temperatury. Mam jedną taką stacje i gdy temp szybko spada, pojawiają się spore różnice( czujnik wolno odpowiada na zmiany)

Najlepiej w Twoim przypadku zwrócić uwagę na czujniki. Fajnie by było żeby były jak najszybsze. Gdzieś widziałem takie czujki co sensor wisiał poza obudową nadajnika przez co obudowa nie wprowadzała zniekształceń. Ws 3600 odpowiada umiarkowanie szybko, nie jest źle. Także ten typ czujników jak w ws 3600 jest nie najgorszy. Wystrzegaj się takich kwadratowych czujników z wyświetlaczem (chyba ,że sensor jest na kabelku poza obudową)

Ja mam National Geographic N265 ( nie pamiętam czy nazwa dobra, taki ze skalą humidex) on bardzo wolno odpowiada i w dodatku zasięg tragiczny.

Aha uważaj bo możesz mieć nowe hobby. Biedny Miś tak się wciągnął w stacje pogody ze musiał Davisa z USA sprowadzać :) hahaha

A Zaczynał tez od taniej WS. :)


Biedny Miś -- 2011-01-16, 16:50:18

Greg

To naprawdę uzależnia musisz uważać na stacje pogody :)

Pewnie kiedyś i tak skonczysz na davisie.

Trzymam kciuki za phoenixa.

Pozdrawiam


greg717 -- 2011-01-17, 09:32:59

Dziękuję Wam za sugestie dot. stacji. Jak tylko będę miał trochę luźnej gotówki, to będę musiał zgłębić bardziej temat.

Raczej jednak zadowolę się jakąś tanią stacją. Oczami wyobraźni widzę wiele rzeczy, które mógłbym kupić zamiast drogiego Davisa. :-)

Pomiary temperatury traktuję czysto utylitarnie. Są mi potrzebne tylko do tego, aby móc powiedzieć cokolwiek konkretnego o właściwościach termoizolacyjnych domku.

Tak przy okazji. W dziale "palmy" uruchomiłem wreszcie galerię "palmy w obiektywie". Zajęło mi to sporo czasu, bo samo przejrzenie kilkunastu tysięcy zdjęć "trochę" trwało. Potem trzeba było je nieco poprawić i przygotować na potrzeby galerii. Mam nadzieję, że obejrzenie "palm w obiektywie" będzie miłą odskocznią dla aury panującej za oknami.

Dzisiaj wieczorem lub jutro wieczorem trzy nowe galerie pojawią się dziale "historia", bo to co jest teraz, to bardziej zajawka. Zdjęcia mam już przygotowane. Kwestia zrobienia pliku wsadowego dla skryptu pokazującego zdjęcia (z uwagi na transfer zdjęcia hostuję na Google Picasa). Jak już uporam się z galeriami, to zabiorę się znowu za dodawanie treści. Jak widać strona się rozwija. :-)


Biedny Miś -- 2011-01-20, 11:28:01

Obejrzałem już twoja galerie z palmami. Rewelacja. Piękne palmy i bardzo dobrze zrobione zdjęcia. Rzeczywiście to dobra odskocznia w stosunku do tego co jest za oknami. Szkoda,że zima jest u nas taka długa, ale jeśli opracujemy dobre metody utrzymywania palm przy życiu w dobrym stanie w naszym klimacie to warto będzie czekać do wiosny.


greg717 -- 2011-01-21, 08:32:29

Co do galerii. Jedyne czego mi tam brakuje, to zdjęcia z jakichś rejonów tropikalnych. Niestety jak dotąd nie byłem w miejscach gdzie rosną palmy kokosowe.

Jeśli chodzi o metody, to myślę, że już w zasadzie wszystko wiadomo. Trachycarpus nie wymaga aż takich starań jak mój domek. W zupełności wystarczy takie zabezpieczenie jak u Ciebie. Teraz tylko kwestia czy decydujemy się na większą automatyzację i co za tym idzie większy koszt, czy zabezpieczenia "obsługujemy" sami.

Widziałem na oleandrze Twoją palmę. Świetnie wygląda. Oby tak dalej. Mam tylko dwa pytania.

1. Kabel o jakiej mocy został w niej zastosowany?

2. Co z tym trachycarpusem, który "cudownie zmartwychwstał", czy został zabezpieczony, czy poszedł "na straty"? Uważam, że próba przezimowana tak osłabionej palmy to bardzo ciekawy i pouczający eksperyment.


Biedny Miś -- 2011-01-21, 09:48:36

Zostały zastosowane dwa różne kable bo takie miałem. Pierwszy o mocy 10W/m, a drugi 15W/m co daje pierwszemu moc 100W a drugiemu 250. Pierwszy ma bowiem długość 10m, a drugi 15m. Ale uważam,że 10W/m spokojnie wystarczy.

Odnośnie palmy zmartwychwstałej to jak do tej pory wygląda dobrze, tez jest dogrzewana w taki sam sposób, ale małym kabelkiem. Jak znajdę dziś chwilkę to wystawie zdjęcie na Oleandrze


Marcin D. -- 2011-02-22, 17:09:16

jak tam palmy? Napisz jak jakieś nowości będą na stronie.


greg717 -- 2011-02-22, 22:52:44

Phoenix i oleander niezmiennie mają się dobrze choć licznik znów zaczął intensywniej zliczać impulsy. Średnia za grudzień i styczeń to 88 zł. Jak przed chwilą sprawdzałem obecnie jest już 236 zł. Czyli za luty też wyjdzie coś koło 80 zł.

Minimum ubiegłej nocy to -13,6 C. Obecnie jest -10,6 C. Przy palmie jest teraz 6 C a przy suficie 4,4 C. A jeszcze tydzień temu jak było słoneczko musiałem wentylować w godzinach od około 11 do 15. Bez tego temperatura w domku dochodziła do 24 C przy palmie i 33 C przy suficie.

Kolejny artykuł na stronę właśnie się pisze. Myślę, że do końca tygodnia na pewno będzie gotowy (chyba, że zdarzy się coś nieprzewidzianego, co zajmie mi czas). Będzie we wstępie działu zimowanie a będzie dotyczył tego co ja myślę o mapkach ze strefami USDA dla Polski. Potem napiszę coś o trachycarpusach. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie forum.


greg717 -- 2011-03-21, 14:23:44

Projekt PHOENIX na forum:

http://palmy.zamek.net.pl/www/forum/index.php?topic=4.0


MarioForza -- 2011-10-27, 23:25:59

dopiero będe walczył ze swoją pierwszą palmą:) jednak jak przeczytałem Twój opis to niemal całkowicie pokrywa się to z moimi pomysłami. Jeżeli mogę coś Ci podpowiedzieć..

1. jest taki włącznik (sterownik zasilania pomp co)ma czujnik temperatury.. ustawiasz a on włącza i wyłącza zasilanie na Twoje wiatraczki zamiast czasówki (allegro koszt 60-80zł)

2. wnętrze można wyłożyć odblaśnikiem (np folia odbijająca ciepło od ogrzewania podłogowego)spotęguje ilość światła w domku

3 rurę wlotową zakop poniżej temp zamarzania gruntu (teoretycznie) powinno się uzyskać izolując rurę płytko pod ziemią a rozizolowujęc głębiej zakopany kawałek efekt "ogrzania geotermalnego' tzn na dworze będzie -10 a tobie zassie na dzieńdobry te 5-10* cieplejsze powietrze. to powinno zmniejszyć koszty.


MarioForza -- 2011-10-28, 09:37:11

Wszedłem właśnie na jakieś forum i widzę że moje pomysły są delikatnie mówiąc spóźnione;) Bo i na to już wpadłeś, łebski z Ciebie gość. Jestem pewien że za 2-3lata będziesz w stanie utrzymywać Palmy groszowymi kosztami a niemcom i francuzom jeszcze "gól zalata;)" Gratuluję Bardzo dobre projekty.. Które ponadto sprawdzają się w praktyce! Świetna robota. Pozdro Mariusz


greg -- 2011-11-15, 12:39:44

@MarioForza

Dziękuję za uznanie i zapraszam na forum. :)

forum.palmy.net.pl


dawid -- 2012-02-11, 23:16:45

Witak mam pytanie jak dlugo rosnie phoenix na wys ok 1,5m bo mój ma 10cm w doniczce dopiero ?


greg -- 2012-03-06, 08:31:40

Jeśli będzie dobrze przechowywany przez zimę i nie będzie powyciągany to myślę, że co najmniej 20 lat. Mogę się mylić, bo nigdy moje wysiewane daktylowce są jeszcze małe, a z innymi zawsze zaczynałem od około 60 cm sadzonki. Swoją uwagę opieram na obserwacji tempa wzrostu swoich roślin.

Trzeba pamiętać, że palma daktylowa trzymana tylko w domu nigdy nie będzie ładna. Późną wiosnę, lato i wczesną jesień powinna spędzać na dworze, a zimę w około +5 C. Nie dotyczy to bardzo młodych roślin, które chłodniejszy okres powinny spędzać w kilkunastu stopniach.


Jarek -- 2012-06-01, 18:18:53

Hej! Jestem w szoku ;) kocham palmy tak samo , jak ty ale powaliłeś mnie na kolana ze swoim eksperymentem uwielbiam ludzi z pasją , którzy dążą do swego najśmielszego celu ;) pozdrawiam


greg -- 2012-06-05, 08:01:34

@Jarek

Zapraszam na forum. :)

forum.palmy.net.pl


Tales -- 2012-08-08, 15:49:34

Jestem pełen uznania.Podziwiam pasję,profesjonalne podejście i wykonaną pracę.Też mam zasadę,że jak coś robić to z głową,perfekcyjnie i osiągnąć cel.Dołączam się do forum,bo też jestem pozytywnie zakręcony i kupiłem w tym roku 6 sadzonek palmy \"mrozoodpornej\". Twoja strona pozwoliła mi przystopować i ocenić realia.Dzięki temu mam szansę na ich utrzymanie i wzrost.Z palmowym pozdrowieniem. Mój adres: tales1@poczta.fm


1 -- 2015-02-08, 21:40:41

-1'


1 -- 2015-05-24, 14:52:55

1


yH40Uk qp -- 2019-01-21, 17:12:54

yH40Uk qpmfnphndhqk, [url=http://coayzbaghapn.com/]coayzbaghapn[/url], [link=http://qnfqaybmezpf.com/]qnfqaybmezpf[/link], http://zhoiyotemeio.com/


I'm at Liverpool University -- 2019-05-05, 09:37:05

I'm at Liverpool University underage lesbians Ian Lee, a professor at Carleton University's Sprott Schoolof Business, noted Quebec's importance in Canadian capitalmarkets has weakened in the last 30 to 40 years as many of itscompanies migrated to Toronto.


Is there ? -- 2019-05-05, 10:44:40

Is there ? lolta models top 100 The performances produced by men like Armstrong and Marco Pantani on mountain stages has never been matched since cycling got serious about doping and introduced a new drug testing regime called the biological passport.


History http://www.hoyosupegui.co/best-place- -- 2019-05-06, 11:52:15

History http://www.hoyosupegui.co/best-place-to-buy-viagra-online can i buy viagra online in india "Traders globally seem to be in a wait-and-see mode before the outcome of the Fed's meeting on the timing of quantitative easing tapering," said Mitsushige Akino, chief fund manager at Ichiyoshi Asset Management in Tokyo.


Could I have a statement, please? http://yuvu -- 2019-05-06, 12:02:40

Could I have a statement, please? http://yuvututube.fun yuvutu tube videos The 2011 upheavals promoted Islamist groups affiliated with or similar to the Brotherhood to the heart of politics across the Arab world, and most observers say events in Egypt are not just a national but a regional setback for the organization.


Free medical insurance http://ecolautos.com/ -- 2019-05-06, 14:38:30

Free medical insurance http://ecolautos.com/ generic viagras A Tele2 Russia/Rostelecom tie-up would be likely to increase competition in the sector, but we do not expect further consolidation among the big four Russian telecom companies in the near to medium term. Strong margins in the country due to the absence of handset subsidies and the size of the overall market suggest Russia can support four operators.


Go travelling http://www.hoyosupegui.co/best- -- 2019-05-06, 15:18:40

Go travelling http://www.hoyosupegui.co/best-place-to-buy-viagra-online levitra viagra o cialis cual es mejor "I'm proud of them, they deserve credit. The front three lads are a handful for any team. We're a really young side with enthusiasm and hunger for the game and to do well. There's a long, long way to go, we will have ups and downs, but after that I'm over the moon."


Enter your PIN http://bit.ly/2Vo3MZC sildenaf -- 2019-05-08, 20:39:20

Enter your PIN http://bit.ly/2Vo3MZC sildenafil The move also comes as Chief Executive Jamie Dimon strivesto put the bank back on course after a series of costly tradingmoves and regulatory run-ins, including a potential $410 millionsettlement over alleged power market manipulation.


Would you like to leave a message? http://bit -- 2019-05-08, 20:39:22

Would you like to leave a message? http://bit.ly/2DXDoLi tadalafil Instead of haunting graveyards and generally being terrifying like we see on TV and in movies, the deceased mostly just float around, ready to offer relationship advice to those who know how to listen.


I'm about to run out of credit http://bit.ly/ -- 2019-05-09, 05:00:57

I'm about to run out of credit http://bit.ly/303oYmw tadalafil Shareholders are also asked to underwrite the remaining 55million euros of a 150 million euro convertible loan Alitalia'sboard approved in early 2013 and to approve a mandate to seekbank financing for another 300 million euros.


Do you know what extension he's on? http://bi -- 2019-05-09, 05:01:00

Do you know what extension he's on? http://bit.ly/2VaJOMO tadalafil JERUSALEM (AP) — Israel's National Library says it has signed an agreement with a leading Italian collection to display online some of the world's most important Hebrew manuscripts, making them accessible to the public for the first time.


I'm a trainee http://bit.ly/2DUlHMP instant -- 2019-05-10, 09:40:37

I'm a trainee http://bit.ly/2DUlHMP instant payday loans A Johnson & Johnson spokeswoman said they have already begunthe phase out of polyethylene microbeads in their existingproducts and are currently developing an environmentallyfriendly alternative for future products.


I'd like to apply for this job -- 2019-05-10, 18:14:40

I'd like to apply for this job 3d toddlercon children “We haven’t talked specifically about his contract, but I expect we’ll have an agreement by the end of next week with Walt,” Monfort said. “It won’t be a one-year handshake. We’ll do something that makes you assured he’s here for more than a year.


I'd like to tell you about a change of addres -- 2019-05-10, 18:14:42

I'd like to tell you about a change of address mirrorless camera reviews In the letter, the SNC's Jarba called on the U.N. Security Council to make any resolution on a Assad's chemical weapons subject to "Chapter 7" of the U.N. charter, which could authorize the use of force in case of non-compliance.


Is this a temporary or permanent position? -- 2019-05-10, 19:10:01

Is this a temporary or permanent position? teen-toplist.com On Tuesday, the Falcon 9 test rig flew to an altitude of 250 meters (820.2 feet) and was able to make a 100-meter (328 feet) lateral maneuver before flying back to the center of its launch pad. The company said that the test proved that the Grasshopper has the ability to "perform more aggressive steering maneuvers than have been attempted in previous flights."


Gloomy tales -- 2019-05-10, 20:11:18

Gloomy tales vimeo naked on stage “After initial trials we found that some of the smaller men had manboob issues which were covered well with the Funkybod muscle top. This led us to experiment with larger men and look into the manboob issue further.”


Where do you study? -- 2019-05-10, 21:05:55

Where do you study? lo nn top Barcelona star Messi, his teammates on the Argentine national soccer squad, as well as Italy's national team players were treated to a private audience with Francis in the Apostolic Palace ahead of Wednesday's rare match.


I'd like to take the job -- 2019-05-10, 21:27:26

I'd like to take the job frisk undertale Microsoft's outlook points to a weaker PC market, shifts toward subscription revenue and a pause ahead of the Xbox One gaming console release, all of which are expected to pressure revenue growth, Morgan Stanley analysts said in a note.


Where do you study? -- 2019-05-10, 21:27:27

Where do you study? preteen ass The other AFC East showdown was also a thriller, with the Buffalo Bills pulling off a 23-21 road win over the Miami Dolphins as Dan Carpenter kicked the winning field goal from 31 yards with 33 seconds left.


I quite like cooking -- 2019-05-13, 20:34:22

I quite like cooking wallpaper technology Microsoftalso released an automatic update to Internet Explorer on Tuesday 8 October2013 to fix a security bug that it first disclosed earlier in the month.Researchers say hackers initially exploited the flaw to launch attacks oncomputers in Asia in an operation that the cyber security group FireEye dubbed'DeuptyDog'.


I wanted to live abroad -- 2019-05-13, 20:34:31

I wanted to live abroad boy twink underage "On unemployment, we can safely ask whether the Commission couldn't have come up with a more active policy, like more growth-stimulating measures," Martin Schulz, the Socialist president of the parliament and a possible contender to be the next Commission chief, told reporters.


I'm at Liverpool University -- 2019-05-18, 00:19:49

I'm at Liverpool University mygreatlakes login Israel, believed to be the only nuclear-armed state in the Middle East, has said Iran's new, conciliatory approach is merely an attempt to "buy time" to push ahead with its nuclear work without fear of military action.


I can't hear you very well -- 2019-05-18, 00:34:39

I can't hear you very well jb nn As with every Secretary-General since the UN was created in 1945, a substantial portion of Hammarskjold’s time was taken up with the Middle East. Hammarskjold had a strong respect for—and intellectual affinity with—Israel’s first prime minister, David Ben-Gurion. But in 1956, he wrote a stinging letter over Israel’s disproportionate military responses to provocations from Egypt and Gaza. “You are convinced that acts of retaliation will stop further incidents,” he told Ben-Gurion. “I am convinced they will lead to further incidents. You believe that this way of creating respect for Israel will pave the way for sound co-existence with the Arab peoples. I believe that the policy may postpone indefinitely the time for such co-existence.” With little change in the overall pattern in and around Gaza Strip in the intervening fifty-seven years, it’s not hard to conclude whose analysis turned out to be closer to reality.


We're at university together -- 2019-05-18, 01:42:44

We're at university together myvidster.com While House Republicans seek large cuts, the Senate passeda farm bill in June that would trim a comparatively small $4billion. Analysts say it will be difficult to write food stampprovisions that both chambers will accept.


I'm not interested in football -- 2019-05-18, 01:57:49

I'm not interested in football 9taxi By making sure they have more than enough foreign currency in reserve to buy back their own, however, Asia's central banks hope they can keep any investors' rush for the exits from turning into a devastating stampede.


I never went to university -- 2019-05-18, 02:44:42

I never went to university myvidster.com “As a dancer your body is everything, it’s your vessel,” Rendic says. “So most of the time when I get injured I say I’m okay. But I felt like I had to keep pushing through and finish the show.”


I'd like to pay this cheque in, please http:/ -- 2019-05-19, 22:11:46

I'd like to pay this cheque in, please http://cedecspro.edu.co/ lolita paysites In what is billed as the most significant reform of his party for a generation, Mr Miliband will say union members will have to ‘opt in’ to hand over an annual £3 donation to Labour, which they currently pay automatically.


How much is a Second Class stamp? http://12yo -- 2019-05-19, 23:58:06

How much is a Second Class stamp? http://12yo.icu 14yo In recent deals such as in Austria where operators sought totake markets from four to three players, regulators havedemanded concessions such as spectrum divestments and pledges tooffer competitive rental terms to rivals.


Who do you work for? http://12yo.icu 14yo Th -- 2019-05-20, 01:14:39

Who do you work for? http://12yo.icu 14yo The expected proposal, which could sound alarm bells in China, is part of a review of Japan's defense policies undertaken by Prime Minister Shinzo Abe's government, an interim report on which could come as early as Friday. The final conclusions of the review are due out by the end of the year.


I'm not working at the moment http://keandra. -- 2019-05-21, 19:45:36

I'm not working at the moment http://keandra.in.net www.keandra.com "I am very excited to work with Caterpillar,” Newman said. “They are a world-class company and I look forward to learning more about them. Since I'm already a customer of theirs, I can honestly say they make incredible equipment.”


What do you do for a living? http://yuvututub -- 2019-05-21, 19:45:39

What do you do for a living? http://yuvututube.fun yuvutu Investors have been well compensated for the additional risk, which is closely linked to the stock market. Yet that risk can be biting. One of the largest junk-bond ETFs - the iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond fund - lost more than 1 percent in a week through May 29. It's up almost 3 percent year to date and yields 6 percent over the past year.


Very Good Site http://keandra.in.net www.kean -- 2019-05-21, 21:57:53

Very Good Site http://keandra.in.net www.keandra.com For this study, the researchers looked at over 27,000 Americans who were 45-years-old or older. They were followed for an average of 5.7 years. Of this sample set, one-third admitted being inactive, which meant that they exercised less than once a week. This group was 20 percent more likely to suffer from a stroke or a mini stroke when compared to people who exercised moderately or vigorously. The researchers did not conclude any benefits of exercising at a low-intensity without sweating. In terms of sexes, the researchers found that men who exercised moderately or vigorously four or more times a week had a lowered risk of a stroke. For women, the researchers admitted that the association between stroke and activity level and frequency was not as clear.


I'm about to run out of credit http://xvedio. -- 2019-05-21, 22:49:36

I'm about to run out of credit http://xvedio.in.net xvedio The court showed a picture of a handcuffed Bo, with clenchedfists in an apparent show of defiance, flanked by two toweringpolicemen who held him by his shoulders and forearms. Two morepolicemen stood by.


The National Gallery http://xnxx.in.net/ xnxx -- 2019-05-21, 22:49:36

The National Gallery http://xnxx.in.net/ xnxx We moderate comments. Our goal is to provide substantive commentary for a general readership. By screening submissions, we provide a space where readers can share intelligent and informed commentary that enhances the quality of our news and information.


very best job http://egotastic.in.net egotast -- 2019-05-21, 23:57:11

very best job http://egotastic.in.net egotastic all stars Under Article 51 of the KHFC Act, the state government is required to replenish the entity's deficits when KHFC's own reserves are not sufficient to absorb losses. State support is also evidenced by the government's capital injection in 2012 and 2013, which helps the entity to meet its regulatory required capital adequacy ratio of 8%.


It's serious http://ghettotube.in.net ghettot -- 2019-05-22, 12:43:56

It's serious http://ghettotube.in.net ghettotube.com  From the day the product launched we knew the Raspberry Pi would be a success and we wanted to be part of it. We’ve been delighted and staggered by the continuous demand of the Pi across the world and there are no signs of this decreasing anytime soon.


I've just started at http://12yo.icu 12yo T -- 2019-05-22, 12:44:07

I've just started at http://12yo.icu 12yo They'll add a punch of rock chic to the most formal of gowns just as easily as they'll add a dose of cool to your jogging ensemble. Rockstar royalty, Ray Ban Wayfarers are the last word in cool.


I want to report a http://al4a.fun/al4avideo -- 2019-05-22, 12:44:07

I want to report a http://al4a.fun/al4avideos/ a4a.com It emerged that he has been allowed to position a camper van in the grounds of Fromeside hospital, where he spends hours at a time, and is also allowed unregulated access to a laptop and visits to his nearby home every day.


Not in at the moment http://9taxi.in.net 9tax -- 2019-05-23, 01:33:55

Not in at the moment http://9taxi.in.net 9taxi.com "We don't want to get aggressive for a while; there are justtoo many uncertainties to get through before we add more risk,"he said, also citing seasonal issues and government budgetpolicy as overhangs.


My battery's about to run out http://al4a.fun -- 2019-05-23, 01:36:15

My battery's about to run out http://al4a.fun al-4a According to the doctor’s report, tapeworms may make you lose weight, but not in the right way. Once a tapeworm egg is ingested, it hatches and attaches to the body’s intestines. These tapeworms can live for many years in the body, and grow more than just inches — even several feet long inside someone. They consume valuable nutrients and leech the energy of their victims, eventually making them very sick and even possibly killing them if left untreated.


What sort of work do you do? http://wallpaper -- 2019-05-23, 02:58:50

What sort of work do you do? http://wallpapers.in.net sexy girl wallpaper The comment by Qatari Foreign Minister Qatari Khaled al-Attiya, while consistent with long-standing Arab positions, may have been less than what Kerry might have hoped for as he seeks to build momentum for the talks which resumed on July 29.


I'm from England http://12yo.icu 14yo The go -- 2019-05-23, 03:00:39

I'm from England http://12yo.icu 14yo The government’s withdrawal of the appointment last month failed to quell public discontent in the European Union’s poorest country and protesters in the capital Sofia are now calling for the cabinet’s resignation.


I didn't go to university http://bit.ly/2VTep -- 2019-05-23, 05:05:22

I didn't go to university http://bit.ly/2VTepnz xnxx mobile Were it any other host, viewers might be tempted to ask if we really cared. But Jenner sailed along on the assumption unchallenged by the celebrity media that any sentence that contains the word “Kardashian” is an interesting sentence.


I'm doing a phd in chemistry http://xnxx.in.n -- 2019-05-24, 16:38:17

I'm doing a phd in chemistry http://xnxx.in.net/ xnxx International investors want to buy the businesses to reapcommissions from sales and gain platforms with which to manageother assets they might pick up in Spain, bankers and realestate experts said.


I'm sorry, he's http://cedecspro.edu.co/ lit -- 2019-05-24, 18:00:26

I'm sorry, he's http://cedecspro.edu.co/ little lolitas Jamaican teammate Warren Weir never got close to Bolt's world-leading mark of 19.66 seconds, but crossing .13 seconds later for silver still left him enough time to join Bolt in a reggae dance to Bob Marley's "Three Little Birds."


I didn't go to university http://fittor.top/ -- 2019-05-24, 18:07:17

I didn't go to university http://fittor.top/ rakade fittor These fish eaters may have lived on a part of the island where the fishing was easier, Commendador suggested. Another possibility the team raises in their paper is that access to marine resources varied due to the social and political constraints people faced. For the islanders, eating fish might have been a mark of "higher status" individuals, an elite person who was allowed more plentiful access to seafood.


I'll put him on http://greatlakesstudentloans -- 2019-05-24, 18:07:24

I'll put him on http://greatlakesstudentloans.in.net greatlakes student loans Panagariya argues that WHO statistics exaggerate the number of malnourished children in India because they don’t account for genetic variation across race, ethnicity and culture. WHO measures malnutrition by comparing children’s height and weight to an international standard. But, Panagariya points out, studies conducted in American show that while babies of Indian descent are just as healthy, on average, as babies of European descent, they are smaller and weigh less.


I've only just arrived http://xnxx.in.net/gay -- 2019-05-26, 09:39:12

I've only just arrived http://xnxx.in.net/gayxnxx/ Gay Xnxx The producer price index jumped 0.8% in June, but that was largely due to higher energy prices. The core PPI, which excludes food and energy, rose 0.2%. Yearly core inflation at the factory gate has held at just 1.7% for the past four months, compared with 2.6% in June 2012.


Could you tell me my balance, please? http:// -- 2019-05-26, 10:38:29

Could you tell me my balance, please? http://silverdaddies.fun www.silverdaddies.com Calling his 87-paragraph contracts "unconscionable and unfair," Administrative Law Judge Kay Gardiner found Zouvelos' "unfitness to be license as a bail bond agent ... is overwhelming." She cited one case in which he deducted $7,500 from a collateral after a defendant reported to his office and was driven to a nearby courthouse, explaining that he needed to hire two bounty hunters "just in case."


Directory enquiries http://xnxx.in.net/xnxxta -- 2019-05-26, 10:54:46

Directory enquiries http://xnxx.in.net/xnxxtamil/ Xnxx Tamil No group immediately claimed responsibility for the assault Saturday. Tribal clashes remain common in the region and some former government militias have begun taking up arms again as fighting continues over land and resources.


I'm unemployed http://thumbzilla.fun thumb zi -- 2019-05-26, 11:15:10

I'm unemployed http://thumbzilla.fun thumb zilla ESPN, citing people it didn’t identify, reported that Miller might have to sit out at least six games for violating the league’s drug abuse policy. In that case, Miller’s earliest possible game would be Oct. 20 at Indianapolis.


Could you ask him to call me? http://9taxi.in -- 2019-05-26, 12:06:13

Could you ask him to call me? http://9taxi.in.net taxi69 We should make these politicians understand that we are sick and tired of an economy that delivers the goods to fewer and richer people each year, and leaves tens of millions of people struggling to get by.


How long are you planning to stay here? http: -- 2019-05-26, 12:40:33

How long are you planning to stay here? http://xnxx.in.net/freepornxnxx/ Free Porn Xnxx Alas, this was his greatest miscalculation of all. "Poor Neville" did come badly out of history - and largely because Churchill wrote that history to ensure his own carefully crafted version of the 1930s would become the one indelibly etched upon the collective consciousness.


This site is crazy :) http://xnxx.in.net/vide -- 2019-05-27, 20:45:47

This site is crazy :) http://xnxx.in.net/videosxnxx/ Videos Xnxx It is unclear whether that effort, which would require thewarehouses to be managed at arm's length from the bank anddivested within 10 years, was successful. JP Morgan has alsofloated a possible sale of Henry Bath, sources have said. Thebank has declined to comment on the status of the unit.


I'm doing a masters in law http://xnxx.in.net -- 2019-05-27, 22:53:17

I'm doing a masters in law http://xnxx.in.net/xnxx.com/ Xnxx.com Long Beach signed a $44.2-million contract in April with Plainview-based Grace Industries, LLC to replace the boardwalk, which Tepper  said is currently “on time and on budget for the project.”


I've got a part-time job http://xnxx.in.net/d -- 2019-05-27, 23:30:06

I've got a part-time job http://xnxx.in.net/desixnxx/ Desi Xnxx The mayor of Paris, Bertrand Delanoe, said the fire had shocked and saddened him. In a statement, Mr Delanoe said the city authorities would monitor renovation works at the building, which he described as a "significant part of Paris's heritage".


We need someone with qualifications http://xn -- 2019-05-28, 00:55:10

We need someone with qualifications http://xnxx.in.net/xnxxdownload/ Xnxx Download Similar excesses festoon the interior – not just the RR monograms in the head restraints and the RR inlays all around but, especially, the rotary controller for auxiliary controls which impersonates Rolls-Royce’s famous Spirit of Ecstasy bonnet ornament. Shouldn’t Rolls-Royce, of all car companies, be certain enough of its identity that it doesn’t need to keep thrusting logos under everybody’s nose?


What university do you go to? http://xnxx.in. -- 2019-05-28, 01:47:03

What university do you go to? http://xnxx.in.net/freepornxnxx/ Free Porn Xnxx Professor Jacobs leads a team of researchers funded by The Eve Appeal and Cancer Research UK to find ways of identifying women at risk of ovarian cancer, and of early detection by screening. There is currently no screening programme in the UK.


How much notice do you have to give? http://x -- 2019-05-28, 02:21:10

How much notice do you have to give? http://xnxx.in.net/xnxxtv/ Xnxx Tv Muizenberg’s Snake Pit was the most crowded of its beaches, a triangle of white sand between its beach boxes and the Promenade that was packed with white teenage boys and girls on beach towels. Coloured men roamed the beach selling paper cups of lychees for a shilling. At dusk other Coloured men and women systematically strained the sand for dropped coins.


this is be cool 8) http://xnxx.in.net/freexnx -- 2019-05-28, 02:22:34

this is be cool 8) http://xnxx.in.net/freexnxx/ Free Xnxx The electric power industry did respond directly to the issues that sparked the blackout. An analysis of spending on maintenance and transmission equipment by more than 200 utilities nationwide conducted for the AP by Ventyx, a software and data services firm that works with electric utilities, shows that spending rose sharply in the years after the blackout.


How much will it cost to send this letter to -- 2019-05-29, 02:39:32

How much will it cost to send this letter to ? http://tubegalore.in.net tubes galore However, some experts say comparing states based on the number of laws passed can be problematic because there is a lack of research about the pervasiveness of the problem and what tactics actually lead to more prosecutions.


I'm only getting an answering machine http:// -- 2019-05-29, 03:53:53

I'm only getting an answering machine http://egotastic.in.net egotastic.com The 2008 deadlock was broken by a unity government brokered by South Africa but Mugabe ruled out another compromise outcome with a man with whom he has struck up a cordial working relationship that includes tea and cake on Monday afternoons.


Can I call you back? http://tubegalore.in.net -- 2019-05-29, 09:56:46

Can I call you back? http://tubegalore.in.net tube galor RBS, Britain’s biggest government-owned lender, has todivest the insurer to comply with European Union rules afterreceiving a 45.5 billion-pound bailout in 2008 and 2009. DirectLine, which sold shares to the public in October, is cuttingcosts and seeking to sell more profitable policies amid fallingpremiums in the U.K. and lower returns on investments amidrecord-low interest rates.


Could I have an application form? http://wall -- 2019-05-29, 17:27:06

Could I have an application form? http://wallpapers.in.net/wallpaperfemmesexy/ Wallpaper Femme Sexy Of course none of this means anything much if the Jets still can’t string some wins together, try to make it two wins in a row for the first time this season against the Bengals in Cincinnati. If they lose, then they’ve got the Saints coming into MetLife and then a road game against the Bills, and it requires only a little negative thinking to see them go right from 4-3 to 4-6. http://wallpapers.in.net/sexygirlswallpapers/ Sexygirls Wallpapers Federal authorities began looking into the possibility of filing a criminal charge against SAC Capital after former portfolio manager Jon Horvath pleaded guilty to passing on inside information about Dell during the summer of 2008 to his supervisor Michael Steinberg and traders at other hedge funds. http://wallpapers.in.net/sexywallpaperofhollywood/ Sexy Wallpaper Of Hollywood The exact course of events Monday remains unclear, but the Brotherhood's political arm has called on Egyptians to rise up against the army, a move that threatens to divide further a country that is already deep in crisis. http://wallpapers.in.net/sexygirlwallpapersdownload/ Sexy Girl Wallpapers Download Analysts had been looking to the report to back up recent data which suggested the stuttering eurozone economy was on the point of escaping a deep and damaging recession which has cost millions of jobs. http://wallpapers.in.net/bollywoodsexwallpapers/ Bollywood Sex Wallpapers Johnson started 11 of the Braves’ final 20 regular-season games at second base, including three of the last five. He hit .261 with seven extra-base hits, 10 RBIs and eight stolen bases in 32 games for the Braves after being claimed off waivers from the Royals.


What's the exchange rate for euros? http://wa -- 2019-05-29, 19:08:24

What's the exchange rate for euros? http://wallpapers.in.net/sexyblackwomenwallpaper/ Sexy Black Women Wallpaper Doig made his name in the Nineties with a series of faux-naive canvases that now sell for millions of pounds. His application of paint was thick, almost sickly: pellets of pigment studded the ground like blobs of chewing gum stuck on a pavement. The psychedelic effect was often described as “hallucinogenic”. For me, his encrusted pictures were more like gingerbread houses, decorated with candies and sparkles. http://wallpapers.in.net/sexybettyboopwallpaper/ Sexy Betty Boop Wallpaper If Congress fails to act, the government will run out of money at midnight on Sept. 30. The next day, the council plans to pass a resolution that would essentially make all city government employees “essential” employees, so that they’d be eligible  to work though a shutdown. http://wallpapers.in.net/sexybikinibabewallpaper/ Sexy Bikini Babe Wallpaper "It's very unique for the Hamptons," said Garston, who is not involved with the listing. "Most of the houses out here are shingle style, and Villa Maria was done in stucco and a lot of stone. It's very rare." http://wallpapers.in.net/sexyaishwaryaraiwallpapers/ Sexy Aishwarya Rai Wallpapers "No one can understand the real violence which has been directed against me," he said in a video message broadcast on Italian television after the verdict. "A genuine campaign of aggression that has no equal," he said. http://wallpapers.in.net/mangasexywallpaper/ Manga Sexy Wallpaper Katy Perry’s fourth studio album, ‘Prism,’ is due out in October, but the single 'Roar' was 'leaked' online Saturday. The song will be officially available on iTunes by midnight Monday.


A staff restaurant http://wallpapers.in.net/s -- 2019-05-29, 20:23:47

A staff restaurant http://wallpapers.in.net/sexynudegirlscomputerwallpaper/ Sexy Nude Girls Computer Wallpaper A: "The Light in the Ruins" was a different kind of project,because it was dealing with a landscape I cherish. I've beengoing to this part of Tuscany every summer for 10 years. Thislandscape isn't the geography of my soul the way Armenia is, butin some ways it's the geography of my immediate family. So manyof my favorite memories of my wife and my daughter come fromthis area. So in some ways when I was tearing it apart andshowing the deprivations and the horror of war, I couldn't helpbut imagine what it must have been like for so many of thepeople I've met there in my years of visiting. http://wallpapers.in.net/hdwallpapersgirlsexy/ Hd Wallpapers Girl Sexy "Being spots of cellular damage, white matter hyperintensities can be caused by many things - inflammation, infection, disease, trauma, vascular problems like small strokes, low oxygen, low glucose, or low air pressure," said R. Douglas Fields, a neuroscientist at National Institutes of Health and a mountain climber. "This is why they are seen in the normal population with increasing with age," Fields told Reuters Health by email. http://wallpapers.in.net/sexycelebritydesktopwallpaper/ Sexy Celebrity Desktop Wallpaper "A default would be unprecedented and has the potential tobe catastrophic: credit markets could freeze, the value of thedollar could plummet, U.S. interest rates could skyrocket," theTreasury Department said. http://wallpapers.in.net/sexonbedwallpaper/ Sex On Bed Wallpaper West had a more relaxed approach to playing Burton - until he saw the first note in the script which read: 'The most beautiful voice you've ever heard', which he jokes put him under some pressure. http://wallpapers.in.net/sexygameswallpapers/ Sexy Games Wallpapers Jennifer Hudson's and it's you very talented young stars and that's -- another choice that's out there that right and that's when you -- you -- Yes -- I thought it was it was very powerful and and it's also executive produced by Alicia Keys and Jeffrey Wright is and it Jordin Sparks is also and it's so -- can catch that.


I've only just arrived http://wallpapers.in.n -- 2019-05-29, 20:23:48

I've only just arrived http://wallpapers.in.net/sexynudemodelwallpaper/ Sexy Nude Model Wallpaper Both Tesla and Samsung SDI, a unit of Samsung Electronics CoLtd, on Friday confirmed that the two companies arein talks about the South Korean company supplying batterytechnology to Tesla, the maker of the best-selling U.S. electriccar, the premium Model S sedan with a price tag of $70,000. http://wallpapers.in.net/sexynudegirlscomputerwallpaper/ Sexy Nude Girls Computer Wallpaper As Washington’s desperation to create any offense rose in the second period, Varlamov was at his best. When Mikhail Grabovski gained control of the puck in front and swept around the crease looking for an angle, Varlamov boldly came out to challenge, eliminating the threat. http://wallpapers.in.net/sexiestmobilewallpapers/ Sexiest Mobile Wallpapers Kilpatrick quit office in 2008 in a different scandal. Sexually explicit text messages revealed that he had lied during a trial to cover up an affair with his top aide, Christine Beatty, and to hide the reasons for demoting or firing police officers who suspected wrongdoing at city hall. http://wallpapers.in.net/sexonbedwallpaper/ Sex On Bed Wallpaper Janet had a total knee replacement under spinal anaesthesia last Friday, while using a new iPad on loan from the South West Regional Anaesthesia Group as a distraction during the operation, rather than being sedated. http://wallpapers.in.net/bollywoodsexwallpaperbackgrounds/ Bollywood Sex Wallpaper Backgrounds "Our party has to quit availing itself to biased moderators and companies that put on television, in this particular case, documentaries and mini-series about a particular candidate that we all know is gearing up to run for president and that's Hillary Clinton," he said Sunday on CNN's Face the Nation. "What's very clear is that the company that puts these things on the air to promote Hillary Clinton, including CNN, is the company that is not going to be involved in our debates. Period. Very simple."


Have you got any experience? http://wallpaper -- 2019-05-29, 21:39:11

Have you got any experience? http://wallpapers.in.net/sexyanimegirlsdualscreenwallpaper/ Sexy Anime Girls Dual Screen Wallpaper Some banks got ahead of the game. In 2012 Credit Agricoleshed 14bn euros of RWA and boosted its Core Tier 1 ratio by 49bpafter selling its correlation book to BlueMountain Capital, ahedge fund. Natixis and Credit Suisse reportedly sold theirportfolios to Morgan Stanley in a move that baffled the USbank's peers. http://wallpapers.in.net/sexymihowallpaper/ Sexy Miho Wallpaper “The coaches were losing faith in me; basketball fans were making fun of me. ... I was supposed to be joyful and free, but what I experienced was the opposite. I had no joy and I felt no freedom.” http://wallpapers.in.net/sexicouplehdwallpaper/ Sexi Couple Hd Wallpaper Vanguard spokeswoman Linda Wolohan confirmed that the companytold Maximizer late last month to stop including its funds inits recommendations, and said it expects to soon contactindividual pilots who subscribe to the newsletter. http://wallpapers.in.net/sexygirlswallpapersrapidshare/ Sexy Girls Wallpapers Rapidshare The government has also deployed the Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF) in the affected districts and started a mock drill. It directed the collectors to start evacuating people from villages to keep them in about 600 cyclone shelters from Saturday morning. http://wallpapers.in.net/sexythaliawallpaper/ Sexy Thalia Wallpaper "Yes, the left knee was pretty rough, pretty bad,. I'm not really sure of the significance. The knee was pretty bad. I don't want to sound like some emergency situation, because I don't know that. But we felt like the best thing to do would be to get him out of there and hopefully be ready to play two days from now in Boston."


How long have you lived here? http://wallpape -- 2019-05-29, 22:29:22

How long have you lived here? http://wallpapers.in.net/sexwallpapersgallery/ Sex Wallpapers Gallery Jesper Juul, a video game theorist and author, says the great expectations are down to GTA V being "better than 99% of the cinema or novels. It is better for giving players a chance to consider what they would do in a fictional world." http://wallpapers.in.net/wallpaperofsexykatrinakaif/ Wallpaper Of Sexy Katrina Kaif The new album, which includes the Paul Oakenfold-produced single "Woman's World," a disco-pop ode to strong women, also features songs written by pop star Pink, such as "Lie to Me" and the rousing "I Walk Alone." http://wallpapers.in.net/sexyjanewallpapers/ Sexy Jane Wallpapers “People are fascinated about what money buys and what it doesn’t,” she says. “Sometimes what it buys really isn’t the best. People wonder if airport-sized kitchens really exist — and they do. And it isn’t always good.” http://wallpapers.in.net/sexclockwallpaper/ Sex Clock Wallpaper But there will be no shocking benching of the two-time Super Bowl MVP this season, and Giants coach Tom Coughlin made that clear on Wednesday during his conference call with Minnesota Vikings reporters. http://wallpapers.in.net/wallpapersbathroomsex/ Wallpapers Bathroom Sex He helped a lot of the top sailors you have seen come through the Olympics. Iain Percy, Nick Rodgers, Paul Robertson, Shirley Robertson - all these guys were coached by Jim and he was a huge inspiration to our generation of sailors. Finally David Howlett who was my coach for two Olympics and this last one in London. A fantastic guy and certainly I wouldn't have achieved the last Olympics without his support.


How many more years do you have to go? http:/ -- 2019-05-29, 22:50:05

How many more years do you have to go? http://wallpapers.in.net/sexysantachristmaswallpaper/ Sexy Santa Christmas Wallpaper But that’s what kind of night it was at the 84th All-Star Game when Rivera, of all things, pitched an inning earlier than usual, heard his theme song in an enemy stadium and warmed up with no players behind him as everyone at Citi Field stood up and cheered for him Tuesday night. http://wallpapers.in.net/ashleysexywallpaperswwf/ Ashley Sexy Wallpapers Wwf Mexican police in the northwestern state of Sinaloa said they had captured Ivan Soto Barraza, suspected of participating in the murder of U.S. agent Brian Terry, who was killed in a shootout in the Arizona borderlands in December 2010. http://wallpapers.in.net/sexywallpaperofkajol/ Sexy Wallpaper Of Kajol There are [also] more than 250 new woodland burial sites. This is another avenue opening up. Within 20 years [of them starting] we now have as many woodland burial sites as we have crematoria - that's remarkable. http://wallpapers.in.net/prachidesaisexywallpapers/ Prachi Desai Sexy Wallpapers It’s a start! Now let’s pull AID from every other country we give AID to, and keep the money in America! Let them fend for themselves!Don’t give them AID based off of some “roadmap” either, that’s it its gone tell them, the world hates us anyway right? Let it all burn. http://wallpapers.in.net/danicapatricksexywallpaper/ Danica Patrick Sexy Wallpaper Winds slowed to 90 km (56 miles) per hour early on Sundayand the rain eased. But large swathes of Odisha, including itscapital, Bhubaneshwar, were without electricity for a second dayafter the storm pulled down power cables. Officials said it wastoo early to give an accurate damage assessment.


How do I get an outside line? http://wallpape -- 2019-05-30, 00:08:21

How do I get an outside line? http://wallpapers.in.net/downloadsexywallpaper/ Download Sexy Wallpaper He said that the sun’s intensity cannot be held accountable for West Antarctica’s warming 20,000 years ago. Instead, how the sun’s energy was distributed over the region was the driving factor in deglaciation, at least for this particular region. It not only warmed the ice sheet but also warmed the Southern Ocean surrounding Antarctica, especially in the summer when more sea ice melting took place. http://wallpapers.in.net/bipashabasuhotsexywallpapers/ Bipasha Basu Hot Sexy Wallpapers The two women worked together daily, scouring newspapers for stock prices to put together the right mix of fake trades and prices to use on customers’ fake account statements, according to the U.S. http://wallpapers.in.net/sexyzunewallpapers/ Sexy Zune Wallpapers In the coming weeks, the government is expected to publish the lower FISA court's 2008 ruling in the Yahoo case and legal briefs related to it. In an uncommon move, the U.S. had previously agreed to declassify a heavily redacted version of the appeals court ruling in the case. http://wallpapers.in.net/brookeburkesexywallpaper/ Brooke Burke Sexy Wallpaper Victoria's Secret model Adriana Lima is no stranger to stripping down for sexy photo shoots -so it was no surprise when the Brazilian bombshell took it even further by baring it all for V Magazine' 'Sexy Body Issue.' http://wallpapers.in.net/sexeygirlswallpapers/ Sexey Girls Wallpapers "You have to rotate the schedule," Saban said. "Some years, there are going to be schedules that are easier than others. You can't just say Georgia and Florida because Tennessee has just been just as good as those two traditionally. [Tennessee is] having a lull in their program, and there was a time when Florida had a lull in their program, when they were winning seven games a year. I think everybody is going to go through a lull at some point in time. There's no way to predict it."


I work for a publishers http://wallpapers.in. -- 2019-05-30, 01:12:57

I work for a publishers http://wallpapers.in.net/sexycopswallpaper/ Sexy Cops Wallpaper The Obama administration may be coming to this view. A few weeks before the election, the Obama administration eased restrictions on communications technologies, including laptops and smartphones, to Iranian citizens, and imposed sanctions on dozens of Iranian officials responsible for human rights violations, including Internet censorship.  http://wallpapers.in.net/alyssamilanosexywallpapers/ Alyssa Milano Sexy Wallpapers Still, the case will test the lawyers’ ability to translate such sophisticated concepts — C.D.O.’s and mortgage bonds, to say nothing of hedge fund strategy — to a jury that includes a minister, a retiree and a graphic designer who likes to watch Fox 5 News. http://wallpapers.in.net/sexeygirlswallpaper/ Sexeygirls Wallpaper Carter Hull, an IRS employee who is a tax specialist and expert in working with the non profit groups, is set to testify Thursday. According to an interview with his boss, Michael Seto, Hull's recommendations on whether or not groups should be granted status were not fulfilled. Rather, Lois Lerner, the former head of the unit in charge of making the determinations, "instructed that the Tea Party applications should go through a multilayer review that included her senior adviser and the chief counsel's office." http://wallpapers.in.net/1280x1024wallpapersexy/ 1280 X 1024 Wallpaper Sexy And, the reason the trial became a national phenomenon is because radical politicians in Florida brought the case to the attenetion of the DOJ. A few days later, identical talking points came from the national media: http://wallpapers.in.net/malayalamsexywallpapers/ Malayalam Sexy Wallpapers The meteor was too bright to be picked up by NASA's All-sky Fireball Network, which tracks meteors brighter than Venus with 12 cameras in the eastern United States and New Mexico but whose parameters are set to screen out things like lightning.


Would you like to leave a message? http://wal -- 2019-05-30, 02:33:58

Would you like to leave a message? http://wallpapers.in.net/wallpaperssexywomen/ Wallpapers Sexy Women Seth Klarman's $28 billion Baupost Group, one of the world's biggest hedge funds, plans to return a yet-to-be-decided sum of money to clients at year's end, two people familiar with the Boston-based firm's plans said last month. http://wallpapers.in.net/indianactresssexywallpaper/ Indian Actress Sexy Wallpaper Obama argues that if the US does not enforce the international norm against chemical weapons then American troops will one day face them again on the battlefield for the first time since World War I. http://wallpapers.in.net/animatedsexwallpaper/ Animated Sex Wallpaper "My chemistry colleagues thought it was a waste of time," hetold reporters at Harvard in Cambridge, Massachusetts, addingthat the next generation of scientists should be courageous and"not believe their colleagues necessarily if they say they can'tdo something."


I sing in a choir http://boobs.pet/dboobs/ Db -- 2019-05-30, 03:13:17

I sing in a choir http://boobs.pet/dboobs/ Dboobs (Additional reporting by Stephanie Nebehay and Tom Miles in Geneva, Dmitry Solovyov, Alexei Anishchuk and Thomas Grove in Bishkek, Michael Martina and Ben Blanchard in Beijing, Steve Holland, Roberta Rampton and Jeff Mason in Washington, Louis Charbonneau at the United Nations and William Maclean in Dubai; Writing by Alastair Macdonald and Claudia Parsons; Editing by Giles Elgood, Jim Loney and Peter Cooney)


Stolen credit card http://wallpapers.in.net/f -- 2019-05-30, 04:09:13

Stolen credit card http://wallpapers.in.net/freewallpapersex/ Free Wallpaper Sex Jack told Reuters in an interview last week that he had devised a way to attack heart patients by hacking into a wireless communications system that links implanted pacemakers and defibrillators with bedside monitors that gather information about their operations. http://wallpapers.in.net/sexywallpaperpic/ Sexy Wallpaper Pic There is literally no reason for anyone in the Western World to have to be working past the Year 2050, unless the architects of Western societies want humans to be working. There is no reason why every single activity necessary for an economy to function, cannot be automated and replaced with technology by that time. http://wallpapers.in.net/1920x1080wallpapersexymanartfantasy/ 1920x1080 Wallpaper Sexy Man Art Fantasy (Writing by Frank Jack Daniel; additional reporting by Sruthi Gottipati, Shyamantha Asokan, Suchitra Mohanty, Nita Bhalla, Anurag Kotoky, Aditya Kalra and Anuja Jaiman; Editing by Ross Colvin and Robert Birsel) http://wallpapers.in.net/sexychristmasdesktopwallpapers/ Sexy Christmas Desktop Wallpapers The recent fall in U.S. yields came after top FederalReserve officials, including Chairman Ben Bernanke, stressedthat the timing of any reduction to the central bank's $85billion in monthly purchases would depend on economic data. http://wallpapers.in.net/sexywow1920x1080wallpapergaming/ Sexy Wow 1920x1080 Wallpaper Gaming Over two days, the First Minister will host a civic reception, as well as being quizzed by members of the public as he and a number of Scottish Government ministers take part in a question and answer session.


Another service? http://imagefap.in.net/img4f -- 2019-05-30, 04:37:45

Another service? http://imagefap.in.net/img4fap/ Img4fap “We got into swinging 12 years ago,” Mie tells me, in the same tone one might use to describe getting into jogging, or juicing. “We decided to start our own club and it just grew by word of mouth. Now, we’re the biggest in Scandinavia.” http://boobs.pet/perfecttitsteen/ Perfect Tits Teen I am a physician and behavioral scientist at Duke University. My research and writing explores the quirks in human nature that influence our lives — the mixture of rational and irrational forces that affect our health, our happiness and the way our society functions. (What fun would it be to tackle just the easy problems?) I am currently exploring controversial issues about the role of values and preferences in health care decision making, from decisions at the bedside to policy decisions. I use the tools of decision psychology and behavioral economics to explore topics like informed consent, shared decision making and health care spending. My books include Pricing Life (MIT Press 2000) and Free Market Madness (Harvard Business Press, 2009). My newest book, Critical Decisions (HarperCollins), explores the challenges of shared decision making between doctors and patients. http://boobs.pet/besttitsporn/ Best Tits Porn The study observed two dozen canines to see how they reacted both to their owners and to unfamiliar humans. The people involved in the experiment also made other facial expressions to see if the dogs sensed the difference. http://boobs.pet/bigboobsmom/ Big Boobs Mom "The consumer is still buying but it's still the same story:the high end is holding up better than the lower end, whereshoppers are more affected by different factors," said MichaelNiemira, chief economist of the International Council ofShopping Centers, which projects same-store sales to rise about4 percent in October. http://boobs.pet/bouncingtitscompilation/ Bouncing Tits Compilation Abe's victory in the election for the upper house ofparliament, which was widely expected, should make it easier forhim to push through painful economic reform, the "Third Arrow"of his "Abenomics" prescription to end deflation. The other twoarrows are ultra-easy monetary policy andspending.


I quite like cooking http://boobs.pet/sexybig -- 2019-05-30, 07:20:10

I quite like cooking http://boobs.pet/sexybigtits/ Sexy Big Tits There will be more players to evaluate this time, because wide receiver Brandon Stokley and tight end Dallas Clark are expected to get extended time after signing contracts last week. Stokley saw limited action last week and Clark did not play.


What university do you go to? http://thisav.f -- 2019-05-31, 12:25:00

What university do you go to? http://thisav.fun thisav The BMW i3 is equipped with a 170-horsepower electric motor and lithium-ion battery. The German EV has a range of 800-100 miles, according to the automaker. The EPA has not released official fuel economy numbers on the i3.


Nice to meet you http://highlightconseil.com/ -- 2019-05-31, 16:31:42

Nice to meet you http://highlightconseil.com/ lolitas pics galleries thumbs After successfully calling the Electoral College results in all 50 states ahead of the U.S. presidential election, Silver, the man behind the popular FiveThirtyEight blog, has quickly become a symbol of the new power of data in politics.


Can you hear me OK? http://planetsuzy.fun pla -- 2019-05-31, 16:38:04

Can you hear me OK? http://planetsuzy.fun planetsuzy porndude Under a merchant route, the interconnector owner is allowedto profit directly from a cross-border power price spread. Butthat may lead to under-investment by producing a disincentive toallow cross-border prices to converge too closely.


Do you need a work permit? http://imagefap.in -- 2019-05-31, 16:45:52

Do you need a work permit? http://imagefap.in.net imagefap recursive The companies that had registered to run a SEF have tocomply with the CFTC's new rules that regulate how trading takesplace on Oct. 2, but many had complained that they and theirclients weren't ready to make the shift.


How do you spell that? http://xvedio.in.net/x -- 2019-05-31, 17:58:34

How do you spell that? http://xvedio.in.net/xvidoes/ xvidoes.com "Unfortunately these kinds of things happen, not regularly,but they happen, but that doesn't mean you have to stopbusiness. It shouldn't be a reason not to restart business and arelationship," Aram Shchegunts said.


Who would I report to? http://xvedio.in.net/x -- 2019-05-31, 18:04:00

Who would I report to? http://xvedio.in.net/xvidoes/ xvidoes Armstrong escaped criminal charges when a grand jury dropped the case without explanation in 2012. But he hasn't outrun the government yet; the Justice Department is currently suing Armstrong and several members of his inner circle. The lawsuit cites the False Claims Act in an effort to retrieve the tens of millions the U.S. Postal Service paid to Armstrong and his teams.


I'm retired http://xxxnx.world xxxnxx It -- 2019-05-31, 18:13:24

I'm retired http://xxxnx.world xxxnxx It’s a start. Reducing the population of nonviolent (drug) offenders should save a ton of money. Couple it with some sort of mandatory drug treatment or rehab program and it might turn a couple of lives around. But saying that people with gang affiliations won’t be eligible effectively eliminates the majority of people busted for drugs. These people are living in neighborhoods where the gang often appears to be the only kind of life to live, the only place to find a sense of belonging. I realize the AG hasn’t actually spoken yet; I hope he’s thinking about this. Won’t save all that much money just applying this to white suburban kids.


I work for myself http://xnxx.promo xnxv Lis -- 2019-06-03, 17:46:12

I work for myself http://xnxx.promo xnxv Listeria can lead to severe illness for women who are pregnant or people who have weakened immune systems. In healthy individuals, it can cause symptoms including high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea.


It's OK http://xxxnx.world xnxxxx Eleven res -- 2019-06-05, 07:49:20

It's OK http://xxxnx.world xnxxxx Eleven research centres in seven African countries are conducting the trial, together with GSK and the PATH Malaria Vaccine Initiative (MVI), with grant funding from the Bill & Melinda Gates Foundation to MVI.


Could you tell me the dialing code for ? http -- 2019-06-05, 12:07:02

Could you tell me the dialing code for ? http://myvidster.fun/ myvidster video Keenan and his team gathered data from forests in the Northeastern United States and from around the world. He and Richardson discovered greater efficiency than most computer-generated models had predicted.


I'd like to order some foreign currency http: -- 2019-06-05, 12:21:52

I'd like to order some foreign currency http://wallpapers.in.net/ sex wallpaper The new freeze, which was originally expected to reach up to20 billion reais, is aimed at helping the central bank battleinflation, which hit a 20-month high in June. Brazil's planningministry on Monday raised its projection for 2013 inflation to5.7 percent from 5.2 percent previously -- closer to marketexpectations.


There's a three month trial period http://boo -- 2019-06-05, 13:36:30

There's a three month trial period http://boobs.pet/ just boobs ** The National Hockey League sold the Phoenix Coyotes onMonday to a group of investors headed by Canadian businessmenGeorge Gosbee and Anthony LeBlanc, successfully ending afour-year search for a new owner who would keep the team inArizona.


An accountancy practice http://xnxx.in.net/xn -- 2019-06-05, 20:25:54

An accountancy practice http://xnxx.in.net/xnnx/ xnnx video Knowing that you have to deliver can liberate as many as it limits, and Clarke followed Chris Rogers’ lead by putting away the loose balls at the start of his innings. That early acuity as well as England’s inaccuracy could be seen in the figures, Clarke’s first fifty taking 67 balls, his second, as England bowlers tightened their discipline, 102 balls.


Could you send me an application form? http:/ -- 2019-06-05, 20:26:03

Could you send me an application form? http://rulertube.fun/ ruler porn tube After its rendezvous with Tempel 1, Deep Impact made a successful flyby of comet Hartley 2 in November, 2010. In 2012, it took images and assessed the composition of the distant comet C/2009 P1 as well as snapped photos of comet ISON. It also observed six different stars, confirming the motion of the planets orbiting them, and took images of Earth, the Moon, and Mars. The data Deep Impact collected helped to confirm the existence of water on the Moon, according to NASA.


Jonny was here http://thumbzilla.fun/ thumbzi -- 2019-06-06, 06:53:05

Jonny was here http://thumbzilla.fun/ thumbzila Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.


Who would I report to? http://xnxx.promo/ xnn -- 2019-06-07, 03:48:20

Who would I report to? http://xnxx.promo/ xnnx He had the Jets moving after completing a 29-yard pass to Jeff Cumberland. Six plays later, he had them at the Steelers’ 23 with a first down. Smith was in the pocket with no pressure and for some reason decided throwing in the direction of triple-covered backup tight end Konrad Reuland near the goal line was his best option. The bail sailed over Reuland to safety Ryan Clark at the 1-yard line. It was the first turnover this season for Pittsburgh, the last team to pick up one.


Whereabouts in are you from? http://12yo.icu -- 2019-06-07, 09:39:04

Whereabouts in are you from? http://12yo.icu/ 12yo “I’m so excited you guys stayed out for the late nightrendezvous,” Williams told the crowd after the match. “I don’tthink I’ve ever played this late, so it’s a really goodsurprise.”


Could I have an application form? http://yuvu -- 2019-06-07, 10:02:48

Could I have an application form? http://yuvututube.fun/ yuvutu There are no official figures on how large the fertility industry is in India. A U.N.-backed study in July 2012 estimated the surrogacy business at more than $400 million a year, with over 3,000 fertility clinics across India.


How many days will it take for the cheque to -- 2019-06-08, 16:55:34

How many days will it take for the cheque to clear? http://al4a.fun/al4avideos/ al4a com The upshot: Starting in October, HECM loan types will be consolidated, loans will be smaller and fees will be higher. There will be new limits on how much you can draw down on a HECM during the first year of your loan. And starting in January, some borrowers will be required to put a substantial part of their loan proceeds in escrow accounts to pay future property taxes and insurance costs.


I'll text you later http://12yo.icu/ 12yo nud -- 2019-06-11, 09:48:14

I'll text you later http://12yo.icu/ 12yo nude video girl "We are talking about the potential for a lost generation here," Mr Venizelos said, adding that Greece faced the prospect of a social explosion if its citizens are forced to endure more fiscal austerity was the biggest risk for the country.


I'm in my first year at university http://lam -- 2019-06-15, 04:11:09

I'm in my first year at university http://lamalinks.fun/ lamalink At home, where Tesco makes about two thirds of its revenues,it is pumping 1 billion pounds into store revamps and new foodranges to revitalise a business that lost ground to rivals andsuffered from weak demand for general merchandise, ascash-strapped Britons cut back on discretionary spend.


What's your number? http://keezmovies.in.net/ -- 2019-06-15, 04:11:10

What's your number? http://keezmovies.in.net/ xkeezmovies Roy Wright was appointed editor of The Huddersfield Daily Examiner in 2002. Prior to this he was assistant editor of The Liverpool Echo for three years. He has also worked at the Hull Daily Mail as well as a number of Press agencies.


I'd like , please http://xvideos.doctor/ p -- 2019-06-15, 04:30:44

I'd like , please http://xvideos.doctor/ porno video "In line with its long-standing financial principles, SSE will maintain its rigorous approach to investment decision-making and so will only make decisions to invest on the basis of a clear and appropriate risk and reward balance."


I'm from England -- 2019-06-16, 19:35:42

I'm from England foro tadapox Wearing a green University of Miami sweatsuit, he arrived at Steinbrenner Field on Monday morning for his physical, three days before the first workout for Yankees' position players


I'd like to send this letter by http://image -- 2019-06-20, 03:56:40

I'd like to send this letter by http://imagefap.in.net/ imagefap shemale The new contract that Heins signed in May tripled hiscompensation to an estimated $55.6 million if there is a changeof control at BlackBerry, up from $18.9 million previously,according to a securities filing on May 21.


Have you got any ? http://imagefap.in.net/ im -- 2019-06-22, 01:09:31

Have you got any ? http://imagefap.in.net/ imagfap Wile had strategically placed an extra video camera on the dashboard of the car, facing inward, in order to secretly capture the proposal. Usually their autocross cars only have one camera, facing outward, to record the track they are driving on.


I'm self-employed http://redtube.in.net/ redt -- 2019-06-22, 04:54:13

I'm self-employed http://redtube.in.net/ redtube gay However, with the Los Angeles Lakers likely to have available cap space next summer, Anthony would be an appealing option if he thinks he’d have a better chance of winning a title with Kobe Bryant as opposed to trying to navigate through the Eastern Conference against LeBron James, the Indiana Pacers, Chicago Bulls and Brooklyn Nets.


A First Class stamp http://beeg.in.net/ beeg -- 2019-06-22, 06:45:44

A First Class stamp http://beeg.in.net/ beeg com. This modern architectural library, designed by architects Mihail Vinogradov and Viktor Kramarenko, has a total of 22 floors and was completed in Jan., 2006. The word for its shape: a rhombicuboctahedron. Try to say that five times fast. 


Sorry, I ran out of credit http://xvideos.doc -- 2019-06-22, 07:51:56

Sorry, I ran out of credit http://xvideos.doctor/ xvideo "If they had hit then, when the moment was hot, they might have got away with it in terms of repercussions," said one diplomat. "But to come back cold, weeks later, would be something else."


A pension scheme http://imagefap.in.net/ beta -- 2019-06-22, 11:35:49

A pension scheme http://imagefap.in.net/ betaimagefap As a result, Wednesday's release caused a jump in the pound to its strongest level against the dollar in seven months, while the difference between British and German government borrowing costs widened back to the highest level in three years.


Could you give me some smaller notes? http:// -- 2019-06-22, 12:31:17

Could you give me some smaller notes? http://thumbzilla.fun/ thumzilla Moderate Republicans who supported the leadership plan said the hard-line stance that conservatives demanded would likely prompt a shutdown of the type that Republicans forced in 1995 and 1996 on then-President Bill Clinton - ultimately helping to seal the Democrat's re-election.


Not in at the moment http://silverdaddies.fun -- 2019-06-22, 13:29:18

Not in at the moment http://silverdaddies.fun/ silverdaddies videos Watching the Miami-born emcee fumble to sew a button, or nick himself while shaving by candlelight, is a guilty pleasure on par with jamming to his hit 1990 single “Ice, Ice, Baby” — which bluegrass band Old Man Whickutt covers acoustically as the series’ theme song, of course.


Cool site goodluck :) http://xvedio.in.net/ x -- 2019-06-29, 06:56:09

Cool site goodluck :) http://xvedio.in.net/ xvdios Some examples cited by prosecutors: an SAC job candidate whoshared a house in the Hamptons with the chief financial officerof a large publicly traded industrial company; a portfoliomanager who allegedly traded on inside information he said hehad received from "a friend of my cousin" who worked in thefinance department of Dell Inc ; and an analyst who hada "buddy" who happened to be a "senior guy at Microsoft."


Could you ask him to call me? http://xnxx.pho -- 2019-06-29, 06:56:10

Could you ask him to call me? http://xnxx.photography/ xnxx.com But in the last few years he has lost many of the executives who might have been seen as potential successors. Now Microsoft's investors will be hoping their company can find someone who can inspire its engineers to conquer new markets.


Could I have a statement, please? http://this -- 2019-06-29, 09:35:10

Could I have a statement, please? http://thisav.fun/ this av Second-line center Derek Stepan is New York's greatest hope for rectifying its offensive futility on the bottom three lines. So it was an even greater relief that Stepan felt "fine" Wednesday night following a forearm to the head from Capitals forward Troy Brouwer in a 2-0 Rangers win in Washington.


I'd like to pay this in, please http://xvideo -- 2019-06-29, 11:54:04

I'd like to pay this in, please http://xvideos.doctor/ xvideos gay Laury Smith styled Nicole in knee high gladiator sandals for this episode but this dress would also look great with a pair of sky high heels for a night out. An oversized black clutch and and tuxedo jacket will complete the look.


Will I have to work shifts? http://myvidster. -- 2019-07-09, 22:06:54

Will I have to work shifts? http://myvidster.fun/ myvidster video There was a pause at the end of the phone and then Fred Wilpon said, “Jackie Robinson is a giant of baseball and a giant of our country and an American icon. How many people can you say that about? You honor the memory of Jackie Robinson, something we’ve done at both of our ballparks, not dishonor him like this.” Wilpon paused again and then said in a quiet voice, “Wasn’t he insulted enough when he was alive?”


rbTJY4 jc -- 2019-07-10, 14:24:52

rbTJY4 jcycwvsygobd, [url=http://itlxfcfaueeh.com/]itlxfcfaueeh[/url], [link=http://sgpgwvmvelcf.com/]sgpgwvmvelcf[/link], http://eqivevxbioia.com/


How much does the job pay? http://fatmomtube. -- 2019-07-17, 09:32:56

How much does the job pay? http://fatmomtube.in.net/ fat mom tube If you ever needed any evidence the whole SUV sector is far from terminal decline, as predicted by so many doomsayers a few years ago, just look at the new sub-compact sector. Where once this area of the market was the…


I'd like to cancel this standing order http:/ -- 2019-07-17, 15:10:53

I'd like to cancel this standing order http://xvedio.in.net/ xvedio.com SIR – There is a simple way to deal with non-payment of the television licence – abolish it, as was done with the radio licence in 1971, and has been done by many countries around the world.


Could I make an appointment to see ? http://e -- 2019-07-18, 05:11:36

Could I make an appointment to see ? http://efukt.fun/ efukt The take-away message for women in IVF treatment, he said, is this: "If the chances of success with their own embryos are low, and if they are willing to consider donor eggs, the likelihood is good they will have a healthy baby."


My battery's about to run out http://tubegalo -- 2019-07-18, 17:08:20

My battery's about to run out http://tubegalore.in.net/ galoretube California was the top issuer, selling $5.86 billion of debtsince January, followed by New York City with nearly $4.2billion of debt, Regents of the University of California with$4.1 billion of debt and Illinois, with $3 billion of debt.


When do you want me to start? http://youjizz. -- 2019-07-19, 04:32:29

When do you want me to start? http://youjizz.in.net/ youjizz com The world's second largest maker of sportswear and goodsafter Nike said it now expected group sales to rise by alow to mid single-digit percentage in 2013, compared withprevious guidance for a mid single-digit rate.


I wanted to live abroad http://tiava.in.net/ -- 2019-07-19, 04:32:30

I wanted to live abroad http://tiava.in.net/ tiava In the wake of those debates, Nintendo has moved to reinforce the indie credentials of their own company and, in particular, the Wii U, highlighting the ablity for developers to self-publish on the console.


Jonny was here http://nudevista.in.net/ nudev -- 2019-07-19, 08:57:45

Jonny was here http://nudevista.in.net/ nudevista.com The notion that perpetrators can display positive feelings toward captives is a key element of Stockholm Syndrome that crisis negotiators are encouraged to develop, according to an article in the 2007 FBI Law Enforcement Bulletin. It can improve the chances of hostage survival, it explained.


I live here http://tiava.in.net/ tiava free p -- 2019-07-19, 12:17:46

I live here http://tiava.in.net/ tiava free porn As requested by the EU, the bank also said it would reduce its holdings of Italian government debt earmarked as 'asset for sale', the highest in the Italian banking system, to around 17 billion euros by end 2017 from 23 billion euros currently.


It's serious http://voyeurweb.in.net/ private -- 2019-07-19, 23:41:35

It's serious http://voyeurweb.in.net/ private voyeur Maybe you didn't even like your last job, and it's a blessing in disguise that you're being forced to find something else. What are you well qualified to do? Use your time to figure out the next step and to get some training if you want to try a new field. Once you figure out the next steps and you know what skills your target employers want, you can practice explaining why you are a good fit.


Is this a temporary or permanent position? ht -- 2019-07-20, 01:54:19

Is this a temporary or permanent position? http://porntube.in.net/ large porn tube Raymond, located about 100 miles (161 km) off the coast ofGuerrero state and 140 miles (225 km) west-southwest ofAcapulco, generated sustained winds of 75 miles per hour (121kph), and may draw nearer to land before starting to move slowlyout to sea on Wednesday, the Miami-based center said.


Cool site goodluck :) http://sextube.in.net/ -- 2019-07-20, 01:54:20

Cool site goodluck :) http://sextube.in.net/ sexfilm Feeling the brunt of cuts would be the Department ofEnergy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy(EERE). The bill calls for a $2 billion, or a 73 percent cut, infunding from the White House's proposal, to $746 million.


A First Class stamp http://apetube.in.net/ ap -- 2019-07-20, 06:31:51

A First Class stamp http://apetube.in.net/ apetube com As smaller polysilicon producers, with average annualcapacity of a few thousand tonnes, are pushed out, the likelywinners will be larger producers such as GCL Poly, TBEA Co Ltd, China Silicon Corp and Daqo New Energy Corp.The shake-out is already underway as polysilicon prices haveplunged to below $20 per kg from a 2008 peak of almost $400,forcing some producers in the northwestern province of Ningxiaand eastern China's Zhejiang province to file for bankruptcy.


I'd like , please http://toroporno.in.net/ ww -- 2019-07-20, 23:39:10

I'd like , please http://toroporno.in.net/ www.toroporno.com For months, Palestinian officials have said a pre-condition for talks was the release of roughly 100 Palestinian prisoners in jail since before the 1993 Oslo Accords. They also demanded a public announcement by Israeli officials that the talks would be based on Israel's 1967 borders, including land swaps that would involve large Israeli settlements. Palestinians have also long demanded a freeze on Israeli settlement building. Israeli officials have said they would agree to no preconditions.


Where did you go to university? http://xhamst -- 2019-07-21, 09:42:35

Where did you go to university? http://xhamster.in.net/ xhamster live The word news most often conjures up visions of U.S. troops in Afghanistan, the troubled global economy, a political crisis in Washington, erupting volcanoes and devastating earthquakes. But as we all know, there is far more to news than that. Indeed, it’s often the wacky, weird, offbeat and sometimes off-color stories that can most intrigue and fascinate us. Those stories can range from changing astrological signs to lost pyramids in Egypt but in their essence they all cast new light on the shared human condition in all of its wild diversity.


What's the current interest rate for personal -- 2019-07-21, 11:56:48

What's the current interest rate for personal loans? http://xvideos.doctor/ xxvideos Given that firearms are the second-leading cause of death among people under age 40 after car crashes, Miller said, even if that $10 million was made available every year it would still be "woefully inadequate."


I'm afraid that number's ex-directory http:// -- 2019-07-21, 15:19:09

I'm afraid that number's ex-directory http://trannytube.fun/ tranny Schlesinger quotes Politico as saying Cruz isn't a bridge builder; he is a gotcha obsessed right winger who is enamored by his own intelligence and dedicated to his principles. This statement applies perfectly to Obama. He is dedicated to abortion, going so far as to vote against protections for babies who survive abortions. His dedication to Democrat principles with regard to taxes being used to redistribute wealth goes to an extreme where he would support higher tax rates even if it brought in less revenue in the name of fairness.


A few months http://iwank.in.net/ iwank Isra -- 2019-07-23, 04:39:54

A few months http://iwank.in.net/ iwank Israel wants Egypt to have "continued interest in the Camp David Accord and continue the fight against terrorism, (including) al- Qaeda in the Sinai," Lapid said. The peace accords, signed between Israel and Egypt in 1979, led to the yearly U.S. aid package.


I've been made redundant http://rockettube.fu -- 2019-07-23, 05:47:26

I've been made redundant http://rockettube.fun/ rokettube I think this race will turn out to be a microcosm of the entire 2013 Chase, with the top-three drivers -- Kenseth, Busch and Johnson -- all in the front as the laps wind down. The prediction here is that Johnson comes in second on Sunday.


This is the job description http://imagefapbe -- 2019-07-23, 11:26:45

This is the job description http://imagefapbeta.in.net/ imagefap porn Shares in Samsung Electronics, which owns 84.8 percent ofunlisted Samsung Display, slipped 0.9 percent in Seoul onWednesday, while Samsung SDI, which owns the rest ofSamsung Display, dropped nearly 8 percent. Some analysts saidthe deal could cut investment gains booked by Samsung SDI by upto a fifth.


Yes, I love it! http://elephanttube.in.net/ e -- 2019-07-24, 01:18:39

Yes, I love it! http://elephanttube.in.net/ elephanttube The major investment is said to help the county tackle a so-called ‘dementia timebomb’. Cases are predicted to rise dramatically in the coming years, with Cumbria among the worst hit because of its high population of elderly people. There are estimates that by 2021 around 10,000 people in the county will be living with dementia.


Photography http://boobs.pet/ biggest boobs -- 2019-07-24, 07:59:09

Photography http://boobs.pet/ biggest boobs Obama and members of Congress tasked with oversight have claimed the program Snowden unveiled, known as PRISM, solely traces known terrorists' communications within the United States. It does not monitor the content of a phone call or internet message without proof of security wrongdoing, they say.


I'm on business http://ampland.fun/ ampland.c -- 2019-07-24, 14:48:10

I'm on business http://ampland.fun/ ampland.com The proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership pact would be the world's biggest free-trade deal, covering about 50 percent of global economic output, 30 percent of global trade and 20 percent of global foreign direct investment.


I was made redundant two months ago http://xn -- 2019-07-25, 14:30:48

I was made redundant two months ago http://xnxx.promo/ when was xnxx.com created The key to its performance, however, is a reengineering and weight saving program that stiffens its chassis, strips it of heavy sound deadening material, uses thinner glass on the rear window, puts air conditioning on the options list and eliminates all but one speaker for the audio system, which is required by law to provide a door chime.


There's a three month trial period http://cam -- 2019-07-25, 17:56:18

There's a three month trial period http://cam4.in.net/ 4cams 11. Events may occur that render the prize draw itself or the awarding of the prize impossible due to reasons beyond the control of the Promoter and accordingly the Promoter may at its absolute discretion vary or amend the promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to the Promoter as a result thereof.


Through friends http://4tube.in.net/ 4tube co -- 2019-07-25, 21:19:43

Through friends http://4tube.in.net/ 4tube com From the moment the baby boy leaves hospital in the arms of his parents in front of an army of TV cameras and photographers, his life in the public eye begins and so does his parents' formidable battle to protect his privacy.


Will I have to work on Saturdays? http://nude -- 2019-07-25, 22:26:56

Will I have to work on Saturdays? http://nudevista.in.net/ nudevista A Houston woman injured when a Spanish train derailed at high speed Wednesday has died, her family said Sunday, as a judge prepared to question the train's driver to determine to what extent he was responsible for the deaths of nearly 80 people in the accident.


Withdraw cash http://pornhd.in.net/ porn hd -- 2019-07-25, 23:44:56

Withdraw cash http://pornhd.in.net/ porn hd In the "Treehouse of Horror" episode, Del Toro directed the 2-1/2 minute opening sequence in which the Simpson family runs from evil forces overtaking their town and back to the comfort of their couch in front of the TV.


I'm sorry, I didn't catch your name http://ke -- 2019-07-26, 16:34:27

I'm sorry, I didn't catch your name http://keandra.in.net/ keandra.com Rather, I mean that it is the modern political system we have created — ignoring the clear and repeated warnings of the Founding Fathers — that established the party-based framework that now undermines the constitutional vision of a government in which the people themselves were to be the ultimate decisionmakers.


The line's engaged http://lobstertube.in.net/ -- 2019-07-26, 17:41:46

The line's engaged http://lobstertube.in.net/ lobstertube Connor seems to have inched ahead of Herzlich in the Giants’ biggest position battle, in part because of how ineffective the defense was against Pittsburgh. LaRod Stephens-Howling gashed the Giants’ first-team ‘D’ for 42 first-quarter rushing yards.


I'm afraid that number's ex-directory http:// -- 2019-07-29, 12:43:57

I'm afraid that number's ex-directory http://xnxxbeeg.in.net/ xnxx video Twenty-four per cent of the population lives in rural areas. That is a quarter of all Britons. It is time our collective voice was louder – not to encourage a “them and us” situation, but to foster a greater understanding among that section of the community for whom contact with the Earth has been eliminated thanks to the provision of washed and cellophane-packed vegetables.


Thanks funny site http://egotastic.in.net/ eg -- 2019-08-01, 04:51:16

Thanks funny site http://egotastic.in.net/ egotasticallstars Without any severe weather watches or warnings, an F4 tornado ripped through Windsor Locks, Connecticut. The Bradley Air Museum was hit with 16 vintage aircraft totally destroyed. 3 people were killed and damage was set at $200 million. The tornado passed 1 mile east of the National Weather Service office at Bradley International airport with a wind gust of 86 mph recorded at the office.


Will I have to work shifts? http://maturetube -- 2019-08-01, 04:51:17

Will I have to work shifts? http://maturetube.in.net/ maturetube com Cleanup work on the trail began earlier this year, but the Department of Environmental Protection ordered the county in late spring to stop digging a ditch parallel to the path because the work went beyond the scope of the original permit, said Bob Considine, a DEP spokesman.


Looking for work http://voyeurweb.in.net/ fre -- 2019-08-03, 11:11:03

Looking for work http://voyeurweb.in.net/ free voyeur web Almost everyone in America is one car accident away from being deeply in debt and homeless--thus, it's amazing to me how many people cop an attitude about how other people live their lives, rich or poor.


this is be cool 8) http://tnaflix.in.net/ tna -- 2019-08-06, 07:45:15

this is be cool 8) http://tnaflix.in.net/ tnaflix The rankings are based on individuals’ evaluations of their lives, collected in the Gallup World Poll between 2010 and 2012. Participants were asked to evaluate their well-being based on questions such as whether they felt they had social support in times of need, if they were free to make life choices.


Have you got any ? http://wallpapers.in.net/ -- 2019-08-06, 14:38:38

Have you got any ? http://wallpapers.in.net/ sexy girl wallpaper It is unclear what discipline the Yankees have in mind for Rodriguez other than the fact he will be fined. They also plan to wait to take any specific action until A-Rod’s appeal of his MLB-imposed 211-game suspension stemming from the Biogenesis case is resolved.


Go travelling http://zorras.in.net/ muyzorra -- 2019-08-09, 18:02:15

Go travelling http://zorras.in.net/ muyzorra Copycat mini-Oktoberfests have sprung up in other Germancities, European capitals like London and Dublin and across theUnited States from Seattle, Washington to Columbus, Ohio.Websites like mydirndl.com import clothes from Germany andAustria to help.


What's the interest rate on this account? htt -- 2019-08-09, 18:02:18

What's the interest rate on this account? http://beeg.in.net/ site beeg.tel In 1967 Cross became a High Court judge in Tanzania and chaired the Permanent Labour Tribunal. Four years later he returned to Trinidad, where he served as a judge of the High Court and, from 1979, of the Court of Appeal. His work as chairman of the Law Reform Commission of Trinidad was acknowledged by the country’s Prime Minister, who observed: “Some of his judgments changed the landscape of Trinidad and Tobago.”


I'm in my first year at university http://al4 -- 2019-08-10, 04:26:26

I'm in my first year at university http://al4a.fun/ a4a.com If you recall, the DW production team do have a penchant for anagrams (back in the day, Karen Gillan had to audition for something called “panic moon,” instead of the role of a companion.) So what do you think? Houdini? Luckily, viewers won’t have to wait too long for the reveal, as the special is set to air on BBC1 at 7PM this Sunday and on BBC America at 2PM ET on the same day.


What sort of music do you like? http://pof.in -- 2019-08-13, 14:34:26

What sort of music do you like? http://pof.in.net/ pof com Extraditing Martin-Artajo from either Britain or Spain should prove easier than getting Grout sent from France, which does not extradite its citizens. But if Grout decided to avoid facing charges, he would have to remain in France or risk arrest upon leaving the country.


Have you seen any good films recently? http:/ -- 2019-08-14, 01:02:29

Have you seen any good films recently? http://maturetube.in.net/ maturetube com "The introduction of the Lancaster brand marks a significant milestone for the Hershey Co, as it's the first time the company has launched a new brand that is not a brand extension or acquisition in the last 30 years," the company said in a statement.


I want to report a http://pornmd.in.net/ mmd -- 2019-08-14, 15:59:24

I want to report a http://pornmd.in.net/ mmd porn Automatic Renewal Program: Your subscription will continue without interruption for as long as you wish, unless you instruct us otherwise. Your subscription will automatically renew at the end of the term unless you authorize cancellation. Each year, you'll receive a notice and you authorize that your credit/debit card will be charged the annual subscription rate(s). You may cancel at any time during your subscription and receive a full refund on all unsent issues. If your credit/debit card or other billing method can not be charged, we will bill you directly instead.


I'll text you later http://xnxx.in.net/ xnxx -- 2019-08-17, 12:02:17

I'll text you later http://xnxx.in.net/ xnxx Right-hander Mat Latos was originally supposed to face the Pirates but was scratched because of bone chips in his right elbow. The Reds are hoping he can pitch Thursday in Game 1 at St. Louis if they advance but likely won't know for sure until Wednesday.


How much will it cost to send this letter to -- 2019-08-18, 02:40:44

How much will it cost to send this letter to ? http://toroporno.in.net/ torporno "When I was younger I could do something useful just by being free for half a day, but now I need five days to get the world I've left out of my head and ten days or a fortnight not talking to anyone to hold what I need to hold inside my head," he said.


Which year are you in? http://xnxxxnxx.in.net -- 2019-08-18, 10:22:19

Which year are you in? http://xnxxxnxx.in.net/ telugu xnxx ** Italy aims to extract value from shareholdings incompanies including oil group Eni SpA, aerospace anddefence group Finmeccanica SpA and energy group EnelSpA but is cautious about a possible sale of thestakes, a finance ministry spokesman said on Friday.


Whereabouts are you from? http://egotastic.in -- 2019-08-18, 11:28:26

Whereabouts are you from? http://egotastic.in.net/ egotasticallstars Tamarod, which means "rebel," is a coalition of Egyptians that includes liberals, secularists and union organizers whooppose the presidency of Mohammed Morsi. The movement collected more than 22 million signatures on a petition calling for Morsi, the Muslim Brotherhood's candidate, to step down after Morsi pushed through a new constitution that opened the door for increased enforcement of Muslim religious law. Tamarod organized mass protests in June that brought millions of people to the streets. Tamarod charges Morsi ignored the democratic process and wrecked Egypt's economy. Salafist Islamists who feel Morsi did not push hard enough for Islamic law also joined the Tamarod movement.


Who do you work for? http://redtube.in.net/ w -- 2019-08-18, 11:28:26

Who do you work for? http://redtube.in.net/ www.red tube.com Kicking off the sale of the near 500-year-old company, the government said it would dispose of a majority stake in Royal Mail, offering shares at between 260 pence and 330p each and valuing the company at between 2.6 and 3.3 billion pounds.


Do you know each other? http://rockettube.fu -- 2019-08-19, 00:55:58

Do you know each other? http://rockettube.fun/ rocket tube For one thing the team’s disaster at Lord’s would have been seen as a blip rather than terminal decline, while Thursday’s third Test would have been a staging post in a longer adventure rather than a desperate fling in the last chance saloon.


I'd like to apply for this job http://tubegal -- 2019-08-20, 04:36:41

I'd like to apply for this job http://tubegalore.in.net/ tubegalore com The Kurdish and Baluch nations’ uprising to achieve their right of self determination has nothing to do with Arabs’. Kurds and Baluch are Aryan and therefore naturally enemy of Arabs and Turks.


Could I have an application form? http://kean -- 2019-08-20, 09:04:54

Could I have an application form? http://keandra.in.net/ keandra porn When peaceful protesters were mowed down by Assad's thugs in March 2011, the administration appealed to Assad to compromise with the pro-democracy demonstrators, a horrible misreading of the nature of the regime. President Obama called for Assad to step down in August 2011, but there was little follow-through when the Syrian dictator defiantly shrugged off that advice.


I really like swimming http://cam4.in.net/ ca -- 2019-08-20, 16:51:09

I really like swimming http://cam4.in.net/ cam4 Some Conservative sceptics are profoundly hostile to Sir Jon, since he was the senior official involved in last May's talks over the first Greek bailout, talks that led to the creation of the European Financial Stability Mechanism, the first bailout fund, to which Britain has contributed.


An estate agents http://fuq.in.net/ www fuq.c -- 2019-08-20, 22:23:41

An estate agents http://fuq.in.net/ www fuq.com After splitting a double-header at home against the lowly Marlins on Saturday — first losing, 3-0, then winning, 3-1 – the Mets (66-82) will now officially finish the season with a losing record for the fifth consecutive year. At least they can find comfort in David Wright’s progress.


Who's calling? http://damplips.in.net/ dampli -- 2019-08-22, 08:53:25

Who's calling? http://damplips.in.net/ damplips All of which has involved a sizeable amount both of public money (£660,000 from Arts Council England, £350,000 from the Lottery), and private donations (among others, from the late Sebastian Walker, founder of Walker Books). At the same time, though, the creation of Seven Stories has resurrected a run-down part of Newcastle.


No, I'm not particularly sporty http://youjiz -- 2019-08-23, 07:19:09

No, I'm not particularly sporty http://youjizz.in.net/ you jizz So the Space Surveillance System also tracks and detects the space junk that may threaten American commercial and military satellites as well as the International Space Station and manned space flight missions.


Could I have , please? http://damplips.in.net -- 2019-08-23, 18:55:13

Could I have , please? http://damplips.in.net/ damplips lesbian Motorola’s new hero phone offers up the most seamless and integrated Android experience on the market, and it does this without changing the core Android experience practically at all. It is a mainstream, consumer-focused, $199.99 mass-market phone. One that can appeal to young kids, teenagers, professionals, men, women, and everyone else. There are truly great, well thought out features, that together make this phone a bona fide smash, and it really is Android’s iPhone.


Why did you come to ? -- 2019-08-24, 18:53:15

Why did you come to ? phim xnxx The Department of Insurance is reviewing eight plans submitted for the Access Health CT exchange — four individual plans filed by Aetna Life Insurance Inc., Anthem Health Plans Inc., ConnectiCare Benefits Inc. and the HealthyCT Inc. provider co-op — and four filed for small group plans for one to 50 employees from Anthem, ConnectiCare, HealthyCT and United Healthcare Insurance Co. Those companies represent about 80 percent of the current market in Connecticut. The agency has until July 31 to approve, revise or reject the rate proposals.


Jonny was here -- 2019-08-25, 00:40:07

Jonny was here youjizz The agreement stacked up as a political achievement for Obama, who refused to negotiate on changes to the healthcare law, and a defeat for Republicans, who were driven by Tea Party conservatives in their ranks and suffered a backlash in public opinion polls.


Withdraw cash -- 2019-08-25, 02:53:39

Withdraw cash toroprno Last year, the ‘D’ would dominate one week (see Week 6’s 26-3 win in San Francisco), the next, it would be incompetent (a 31-13 Week 10 loss in Cincinnati). By season’s end, the unit ranked 28th in passing yards allowed and 25th in rushing yards allowed.


Podpis:

Twój komentarz:

Wpisałeś znaków:

Do wpisania pozostało:


Wpisz wynik poniższego działania pomniejszony o jeden

+ =