Kalkulator temperatur minimalnych

Kalkulator przymrozków radiacyjnych

Zakres funkcjonalności kalkulatora: od -15ºC do 25ºC (dotyczy wartości wpisywanych do formularzy)
Algorytm 1 Algorytm 2 Algorytm 3 Poprawka

Pomiary:
godz. 13:00 czasu zimowego
godz. 14:00 czasu letniego

Pomiary:
godz. 13:00 czasu zimowego
godz. 14:00 czasu letniego

Pomiary:
godz. 19:00 czasu zimowego
godz. 20:00 czasu letniego

Pozwala uwzględnić
lokalne czynniki
wpływające na temperaturę

Podaję wartość:
temperatury i wilgotności względnej
temperatury termometru zwilżonego

Temperatura:

Wilgotność względna:


Temperatura termometru zwilżonego:

Temperatura:

Wilgotność względna:

Zachmurzenie:
małe lub brak zachmurzenia
umiarkowane
duże

Temperatura powietrza:

Wilgotność względna:


miasto
trawy
inna


Prognozowane temperatury minimalne

Algorytm 1Algorytm 2Algorytm 3

Prognoza:
t: 0°C

Prognoza:
t min 2 m: 0°C
t min 5 cm: 0°C
LEGENDA:

A - przymrozek pewny (-8°C do -6°C)
B - przymrozek bardzo prawdopodobny (-5°C do -3°C)
C - przymrozek prawdopodobny (-3°C do -1°C)
D - przymrozek możliwy głównie w obniżeniach terenu
E - przymrozek mało prawdopodobny
F - przymrozek nie wystąpi