Działy organizacyjne > Regulamin

STARY REGULAMIN

(1/1)

greg:
REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO „PALMY W POLSCE”


§ 1

* Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z forum internetowego „Palmy w Polsce”.


§ 2
Definicje

* Pojęcia i definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

* Regulamin – rozumie się przez to niniejszy dokument,
* Forum – rozumie się przez to stronę internetową o nazwie „Palmy w Polsce”, umieszczoną pod adresem forum.palmy.net.pl, służącą wymianie informacji na temat uprawy palm i innych roślin ciepłolubnych na terenie Polski,
* Użytkownicy – rozumie się przez to osoby, które dokonały dobrowolnej rejestracji na Forum,
* Administrator Forum – rozumie się Użytkownika greg.


§ 3
Tematyka Forum

* Tematyka Forum obejmuje zagadnienia związane z uprawą palm i innych roślin ciepłolubnych w Polsce.
* Do dyspozycji Użytkowników utworzone są działy, których nazwy określają poruszane w nich zagadnienia szczegółowe.
* Tematyka wątku powinna być określona przez tematykę działu.
* Tematyka postu powinna być określona przez tematykę wątku.
* Użytkownicy powinni, w miarę możliwości, trzymać się linii tematycznej wątku.
* Propozycje nowych działów można zgłaszać w dziale „Sprawy organizacyjne”.


§ 4
Obowiązki Użytkowników

* Nazwa Użytkownika nie może stanowić nazwy firmy. Uczestnictwo na Forum ma na celu wymianę doświadczeń, a nie darmową reklamę.
* Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
* W szczególności zabronione jest umieszczanie treści, które:

* stanowią naruszenie obowiązującego w Polsce prawa,
* stanowią naruszenie powszechnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych,
* zawierają treści uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
* stanowią ataki ad personam pod adresem innych Użytkowników,
* stanowią tzw. „teorie spiskowe”.
* Posty wyrażające poglądy, powinny zawierać argumenty, a nie jedynie nie podlegające dyskusji stanowiska. Ciężar dowodu spoczywa na osobie przedstawiającej daną tezę.


§ 5
Zasady linkowania i umieszczania na Forum informacji o ofertach komercyjnych

* Linki do innych forów i niekomercyjnych stron internetowych można podawać wyłącznie na potrzeby prowadzonej dyskusji.
* Linki do stron komercyjnych oraz informacje o pozainternetowych ofertach sprzedaży można umieszczać:

* w szczególności w dziale „Oferty komercyjne”,
* w innych działach, jedynie w przypadku, gdy jest to podyktowane toczącą się dyskusją.
* Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą w postach podawać linków do własnej oferty.
* Linkowanie do ofert komercyjnych ma służyć celom informacyjnym. Jest niedopuszczalne jako forma reklamy.
* Linki do ofert komercyjnych mogą podawać wyłącznie Użytkownicy, którzy napisali na Forum minimum dziesięć postów, spełniających kryteria merytoryczne.
* Odnośniki komercyjne będą w szczególny sposób monitorowane przez Administratora pod kątem kryptoreklamy.
* Umieszczenie w stopce odnośnika do własnej strony, o ile jest to strona niekomercyjna, nie wymaga pozwolenia Administratora Forum. Jedynym warunkiem jest umieszczenie na linkowanej stronie, w widocznym miejscu, odsyłacza do strony Forum.
* Umieszczenie w stopce odnośnika do strony, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga uzyskania zgody Administratora Forum.
* Nieprzestrzeganie powyższych zasad stanowi naruszenie Regulaminu.


§ 6
Prawa Administratora

* W ramach działań porządkowych Administrator ma prawo do:

* usuwania, modyfikacji i przenoszenia postów lub wątków,
* nakładania kar na Użytkowników, naruszających postanowienia Regulaminu.
* Karami za nie stosowanie się do postanowień regulaminu są:
* ostrzeżenie,
* czasowa blokada konta,
* trwałe usunięcie konta.
* Administrator podaje uzasadnienie w formie podstawy faktycznej, oraz podstawy prawnej, w przypadku:

* usunięcia lub modyfikacji postu lub wątku, związanego z naruszeniem Regulaminu,
* nałożenia na Użytkownika kary spowodowanej naruszeniem Regulaminu.


§ 7

* Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej